Język:

Psycholog, psychoterapeuta i (neuro) logopeda dziecięcy


Strefa Terapii Kraków - O nas

 

STREFA TERAPII I EDUKACJI RODZINNEJ w Krakowie  została założona na prośbę pacjentów oraz z potrzeby realizowania wysokiego poziomu usług terapeutycznych, stworzenia miejsca gdzie czas i zaangażowanie razem z łączeniem metod, a nie ich rywalizacją, jak i współpraca z placówkami edukacyjnymi w przypadku terapii dzieci będą skuteczniejszą pomocą. Nasze centrum terapii cechuje  solidność, co w praktyce oznacza nie komercyjną atmosferę pomocy, multidyscyplinarne, systemowe ujęcie trudności, praca w kilku obszarach funkcjonowania  i priotytet jakości. Naszym relizowanym celem jest profesjonalna diagnoza i terapia zgodnie z doświadczeniem, wiedzą i standardami psychoterapeutycznymi.

 

     Realizacja terapii oraz efektywność jest ściśle związana z państwa systematycznością, zaangażowaniem oraz współpracą w ćwiczeniu pozytywnych zmian, często także ze zmianami w samym funkcjonowaniu  rodzinny. Jesteśmy odpowienio przygotowani, wyposażeni  i gotowi żeby  państwa prowadzić  w stronę  zdrowia i bardziej satysfakcjonującego funkcjonowania na przyjętych zasadach psychoterapii systemowej.                

 

 

Strefa Terapii złożona jest z  kilku  zaprojektowanych  w sposób przemyślany pokoi terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz pokoji dla spotkań z rodzinami i dorosłymi oraz  pokoju sensorycznego,  w których prowadzona jest psychoterapia indywidualna dzieci młodzieży i dorosłych, terapia grupowa, terapia (neuro) psychologiczna rozwojowa, terapia autyzmu i Zespołu Aspergera, treningi biofeedback, psychiatria dorosłych, dzieci i młodzieży, (neuro) logopedia, terapia procesów  modulacji i integracji sensorycznej.

 

                                                       Dzieciom i młodzieży pomagamy w:

zaburzeniach zachowania, komunikacji i myślenia, emocji,  (w tym autyzmu, Zespołu Aspergera, mutyzmu), mowy, zaburzeniach przywiązania, przetwarzania sensorycznego, w trudnościach szkolnych, nadpobudliwości, dysleksji, dysharmoniach rozwojowych, dojrzewaniu psychoseksualnym, trudnościach rodzinnych, kryzysach.

 

                                  Dorosłym, parom i rodzinom w:

radzeniu sobie ze stresem, trudnościach rodzinnych, komunikacyjnych, kryzysach, żałobie, depresji, lękach, zaburzeniach emocji, odżywiania, Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA), trudnościach seksualnych i innych. 

 

Szeroki wybór metod i międzynarodowe doświadczenie pozwala nam dobierać je komplementarnie i indywidualnie do osoby czy problemu, nie odwrotnie. Wyróżnia nas wielość, złożoność i profesjonalne łączenie narzędzi diagnozy i terapii.

 

Dla dorosłych:

Terapia systemowa rodzin, terapia cognitywno-behawioralna, terapia akceptacji i zaangażowania, terapia psychodynamiczna, H.A.N.D.L.E, VHT, choreoterapia, świadomościowa praca z ciałem, systematyczna desensytyzacja, biofeedback, terapia seksuologiczna i inne.

 

Dla dzieci i młodzieży:

Terapia systemowa rodzin, H.A.N.D.L.E, Metoda Warnkego, biofeedback, w tym EEG-bfb, terapia CBT, ABA, Videotrening Komunikacji, choreoterapia, programy Knillów, Kinezjologii Edukacyjnej Denissona, elementy terapii Montessorii, RDI. Metody: wizualnej stymulacji LaQ, Frostig, Dobrego startu, Dore, Sherborne , treningu umiejętności społecznych Gordona, TEACCH, programu stymulacji rozwoju teorii umysłu ( Baron-Cohen i in.), Intensive Interaction, Hanen, "Social Story" ( Carol Grey), "Social Responde Pyramid", (Laurel Falvo), Early intervention games.

Używamy Makatona, PECS,  stymulację modulacji i integracji sensorycznej. Do terapii włączane są; bajkoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, terapia pedagogiczna, komputerowe programy terapii dysleksji, dysortografii, koncentracji i samokontroli, treningi słuchowe, autorskie programy stymulacyjne i terapeutyczne ( Katarzyna Seremak).

 

 Dbamy o  :Dokształcanie i superwizję pracujących terapeutów

                 : Diagnozę i terapię zgodnie z kodeksami etycznymi
                      Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i
                      Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

                      Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii