Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to adekwatna organizacja wrażeń ze wszystkich siedmiu zmysłów. Mózg otrzymując informacje ze wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku, równowagi, priopriocepcji rozpoznaje je, kategoryzuje i interpretuje według doświadczenia. Na tej podstawie rozwijamy możliwości reakcji, a dalej niektórych umiejętności. Integracja sensoryczna rozwija się od okresu płodowego do 7 r.ż.

Ćwiczenia integracji sensorycznej

Razem z integracją informacji potrzebna jest nauka regulacji (modulacji) sensorycznej, co jest  wyższą funkcją neuropsychologiczną. Trudności w zakresie integracji i/lub modulacji sensorycznej powodują deficyty lub uniemożliwiają adekwatną organizację układu nerwowego przez co mogą opóźniać wyższe funkcje, takie jak różnicowanie, regulowanie, koordynowanie, potrzebne m.in. do budowy umiejętności czytania, pisania, samokontroli.

Przeprowadzamy profesjonalną terapię integracji  i modulacji  sensorycznej  w Krakowie a także terapię sensomotoryczną

Terapia integracji i modulacji sensorycznej oraz terapia sensomotoryczna poprzedzona jest wywiadem, obserwacją, diagnozą i próbami testowymi. Zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia odruchów neurorozwojowych bywają mylone z trudnościami o innych przyczynach, a czasami towarzyszą zaburzeniom o innym podłożu lub są skompensowane .

Z tych względów w STER zarówno diagnoza jak i terapia integracji / modulacji sensorycznej są superwizowane, a niejednokrotnie konsultowane psychologicznie lub neuropsychologicznie. W ten sposób bierzemy pod uwagę szerszy kontekst rozwojowy a realizacja pomocy jest adekwatna i wydajniejsza czasowo.

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com