Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to adekwatna organizacja wrażeń ze wszystkich siedmiu zmysłów. Mózg otrzymując informacje ze wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku, równowagi, priopriocepcji rozpoznaje je, kategoryzuje i interpretuje według doświadczenia. Na tej podstawie rozwijamy możliwości reakcji, a dalej niektórych umiejętności. Integracja sensoryczna rozwija się od okresu płodowego do 7 r.ż.

Ćwiczenia integracji sensorycznej

Razem z integracją informacji potrzebna jest nauka regulacji (modulacji) sensorycznej, co jest  wyższą funkcją neuropsychologiczną. Trudności w zakresie integracji i/lub modulacji sensorycznej powodują deficyty lub uniemożliwiają adekwatną organizację układu nerwowego przez co mogą opóźniać wyższe funkcje, takie jak różnicowanie, regulowanie, koordynowanie, potrzebne m.in. do budowy umiejętności czytania, pisania, samokontroli.

Przeprowadzamy profesjonalną terapię integracji  i modulacji  sensorycznej  w Krakowie

Terapia integracji i modulacji sensorycznej poprzedzona jest wywiadem, obserwacją, diagnozą i próbami testowymi. Zaburzenia integracji sensorycznej bywają mylone z trudnościami o innych przyczynach, a czasami towarzyszą zaburzeniom o innym podłożu lub są skompensowane .

Z tych względów w STER zarówno diagnoza jak i terapia integracji / modulacji sensorycznej są superwizowane, a niejednokrotnie konsultowane psychologicznie lub neuropsychologicznie. W ten sposób bierzemy pod uwagę szerszy kontekst rozwojowy a realizacja pomocy jest adekwatna i wydajniejsza czasowo.