Zespół Aspergera

Osoby z  Zespołem Aspergera,  są obok, są widoczni, chcą być zauważeni. Często postrzegani przez swoją inność, chcą być zrozumiani. Chcą zrozumieć siebie.  Świat społeczny i emocjonalny jest dla nich dużo trudniejszy, nielogiczny, często budzi lęk, z którym trudno sobie poradzić.  Inna percepcja świata , przetwarzanie go i sposób uczenia się oraz odmienne spostrzeganie zmysłowe powodują często konsternację i problemy w odnalezieniu się w relatywnym świecie z regułami pełnymi wyjątków.

Inne rzeczy są ważne, inne przyciągają uwagę, a emocje często nieuświadamiane przeżywane są skrajnie. Trudno znaleźć na nie sposób, jeszcze trudniej jest zrozumieć, przewidzieć co powoduje je u innych. Kłopotem jest wiedzieć jak prawidłowo się zachować, kiedy czyjaś granica jest przekroczona, odczytać wskazówki o których ludzie mówią, że są. Trudno jest podejmować decyzje i złożyć te wszystkie informacje w całość.

Każda osoba z ZA ma swoją rodzącą się lub ukształtowaną osobowość, preferencje, słabości i mocne strony. W tym sensie przeżywają konflikty i nieporadności tak jak my, tylko często na innych poziomach świadomości i o innej intensywności. Jak każdy człowiek potrzebują nauczyć się radzić sobie, mieć własne strategie, poznać siebie, zrozumieć innych oraz reguły, które organizują świat i relacje. Po to by mieć szansę być szczęśliwym ze sobą i w relacjach.

Szukasz pomocy w zakresie terapii zespołu Aspergera w Krakowie? Znajdziesz ją u nas!

W Strefie Terapii i Edukacji Rodzinnej specjalizujemy się w intensywnej, wielopoziomowej terapii z osobami z Zespołem Aspergera.

Wiemy jak systematycznie rozwijać i wspierać osoby z Zespołem Aspergera na drodze do samodzielności. Nasze doświadczenie i szerokie wykształcenie pokazują, że niezbędną częścią terapii jest  praca z rodziną na różnych etapach rozwoju. Zespół Aspergera jest zaburzeniem, charakteryzującym  się odmiennością w naturalnym rozwoju i usztywnianiem tych różnic. Terapia ma za zadanie jak największe ich złagodzenie ale także podjęcie wyrównania deficytów na bazie indywidualnego i rodzinnego potencjału rozwojowego.

Mamy duże doświadczenie także w terapiach kilkuletnich, ugruntowanych naukowo i praktycznie:

-cognitywno-behawioralnej,

-systemowej,

-terapii rozwojowej,

-neuroterapii i terapii neuropyschologicznej

  • Zespól STER  nie dostosowywuje osoby do metody ale operuje przede wszystkim wiedzą ( neuropsychologiczną, rozwojową, psychoterapeutyczną)  i aplikuje ją w zależności od etapu rozwojowego, deficytu, możliwości, charakteru dysocjacji miedzy nimi.
  • STER  łączy podejścia polegające na systematycznym wyrównywaniu deficytów w trajektorii rozwojowej i stymulowaniu rozwoju ograniczonych w naturalnym rozwoju funkcji neuropsychologicznych wpływających na rozwój społeczny.
  • Rozwijanie tego wielotorowego, innowacyjnego podejścia zwanego   ®  poprzez  łączenie  ugruntowanych naukowo dziedzin, tak żeby nie działać wybiórczo, ale całościowo jest  dużą częścią pracy terapeutycznej  STER. Dzięki temu osoba i rodzina zyskuje całkowite wsparcie terapeutyczne.

Pomoc w trudnościach związanych z zespołem Aspergera w Krakowie

Staramy się nauczyć rodzinę na czym polega indywidualność osoby z Zespołem Aspergera, wybierać rozwojowe wymagania, a także wspieramy pozostałych członków rodziny w kontekście trudnych zachowań, kryzysów, trudności z samodzielnością pomimo dobrego funkcjonowania intelektualnego, pojawiających się w rozwoju osób z Zespołem Aspergera. Aktywne zaangażowanie rodziców oprócz pracy dziecka z terapeutami wzmacnia, a przy późnych diagnozach często w ogóle umożliwia efektywność terapii. W Strefie Terapii mamy doświadczenie w towarzyszeniu rodzinom w tym procesie. Motywacja rodziny do pracy terapeutycznej jest kluczowa w pomocy dziecku, które na co dzień zależy i funkcjonuje przede wszystkim w więziach rodzinnych, wpływających na siebie nawzajem w sposób podtrzymujący lub zmieniający przepracowywane objawy/funkcje /umiejętności.

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com