Laboratorium badań neurorozwoju i relacji

Laboratorium badań neurorozwoju i relacjiWychodząc od działalności praktycznej w diagnozie i terapii, laboratorium  działające przy STER realizuje nowoczesne projekty badawcze w obszarach:

  • Neurokognitywnych mechanizmów umiejętności społecznych -Diagnostyki neurorozwojowej, efektywności i różnicowania diagnostycznego
  • Nowoczesnych narzędzi diagnostycznych
  • Trajektorii rozwojowej i jej zaburzeń -Efektywności neuroterapii
  • Integracja neuroterapii z myśleniem systemowym
  • ASD
  • tworzenia i podtrzymywania relacji.
Laboratorium jest wynikiem ostatnich  dwóch  lat pracy neuroterapeutycznej, jak i wspólnie prowadzonych projektów z pracowniami uniwersyteckimi.
Pozostaje we współpracy oraz  kontakcie z ośrodkami naukowymi, badaczami rozwoju i terapeutami praktykami z Krakowa, Warszawy, Lublina, Londynu, Cambridge,  Dublina i Los Angeles.

Zapraszamy do kontaktu

Adres e-mail: strefaterapii@gmail.com z tytułem „neurolab”.

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com