Laboratorium badań neurorozwoju i relacji

Wychodząc od działalności praktycznej w diagnozie i terapii,  laboratorium  działające przy STER realizuje nowoczesne projekty badawcze w obszarach :         
-Neurokognitywnych mechanizmów umiejętności społecznych -Diagnostyki neurorozwojowej, efektywności i różnicowania diagnostycznego   -Nowoczesnych narzędzi diagnostycznych -Trajektorii rozwojowej i jej zaburzeń -Efektywności neuroterapii,  -Integracja neuroterapii z myśleniem systemowym,  -ASD  , -tworzenia i podtrzymywania relacji.
Laboratorium jest wynikiem ostatnich  dwóch  lat pracy neuroterapeutycznej, jak i wspólnie prowadzonych projektów z pracowniami uniwersyteckimi.
Pozostaje we współpracy oraz  kontakcie z ośrodkami naukowymi, badaczami rozwoju i terapeutami praktykami  z Krakowa, Warszawy, Lublina, Londynu, Cambridge,  Dublina i Los Angeles.
Kontakt: strefaterapii@gmail.com z tytułem „neurolab”
Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com