ZESPÓŁ PSYCHOTERAPEUTYCZNO-NEUROTERAPEUTYCZNY: Nasi terapeuci to przede wszystkim praktycy.
Mgr Katarzyna Seremak-Kędzior

-Doktorantka Instytutu Psychologii Państwowej Akademi Nauk, z zakresu neuropsychologii, neurokognitywistyki

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy (szkolenie 4 letnie (900h) , całościowe z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii z superwizją,  rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), ukończone w 2015 r.

-Psychoterapeutka cognitywno-behawioralna (Wielka Brytania-360h ( ukończone w 2010 r.)

-Neuroterapeuta (Bm, Wrocław, 2014) i diagnosta neuropsychologiczny dziecka (Int-y, Kraków, 2014, 2015)

-Certyfikowana Terapeutka EMDR (po szkoleniach akredytowanych przez EMDR Europe, 1 i 2 st -Anabel Gonzalez-Coruna, Hiszpania/Katowice, 2019-2020)

-Ukończone szkolenie, praktyczne dwuletnie : Analiza Więzi Prenatalnej, Warszawa 2022
-W trakcie programu certyfikacyjnego w diagnozowaniu zaburzeń dysocjacyjnych, od 2021

-Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju  (WSNP, Warszawa), terapeutka zaburzeń rozwojowych (2019)

-Facylitatorka (certyfikat brytyjskiego  Instytutu Egzaminacyjnego APMG International, 2017)

-Terapeutka tańca terapeutycznego (AT, Kraków), praktyczne szkolenie roczne, 2018), w trakcie treningu dyplomowanego w  choreoterapii (2023)

-Psycholog (UJ, specjalizacja kliniczna dziecka) (2007). Z przygotowaniem pedagogicznym  (2018).

-Ukończyła także Pedagogikę Przedszkolną/Wczesnoszkolną (2018)

-Terapeutka integracji sensorycznej (2009, 2022). Diagnosta i terapeuta sensomotoryczny ( podejście niemieckie), Wrocław, 2020

– Pedagog Specjalny: W zakresie Edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu i Oligofrenopedagogiki,

-Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychoz ( 2020, Katowice)

-Neurodydaktyk (2023)

-Logopeda ( 2024)

Pozostałe szkolenia , w tym szkolenia specjalistyczne :

„Psychoterapia dzieci i młodzieży z dysocjacją” Sandra Baita ( 2024, Argentyna/Katowice)

„Analiza funkcjonalna w terapii osób neuroatypowych” Jeniffer Kemp ( 2024 Australia).

Sesje pzychodramy ( Tobi Klein, 2024)

„Jak pracować z żałobą i stratą wykorzystując EFT; na przykładzie pracy z parą po stracie noworodka:- Leanne Campbell, 2024)

„Pragnienie dziecka w kryzysie niepłodności” Gisela Albrecht  (2024, Niemcy)

„Terapia grupowa pacjentów z traumą złożoną” (2024, Anabel Gonzalez -Hiszpania ( Coruna).

„Więcej niż prokrastynacja, funkcje wykonawcze a diagnoza neurororozwojowa ” Jeniffer Kemp  ( 2024 Australia).

-Od połączenia i odłączenia do autonomii i przywiązania:  Zrozumienie i uzdrawianie schematów uwikłania i nierozwiniętego ja (Jeff Conway,  International Society of Scheme Therapy, 2023)

„Warsztat pogłębiony diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci i młodzieży ” Sandra Baita ( 2023, Argentyna). Szkolenia’ wprowadzające, właściwe i pogłębione.

„Autism in Couple Relationships” (  2023,Tony  Attwood and Michelle Garnett, UK )

„Unieruchomione więzi” ( PSTP) (2023)

Terapia DBT w samookaleczeniach nastolatków, 2023  (z Sheri Van Dijk, Toronto,  Kanada)

O prenatalnych źródłach zdolności separacyjnych i przygotowaniu do porodu, A.Buszman, Warszawa, 2023

Konf; Ciąża na kozetce – rozumienie okresu okołoporodowego z perspektywy analizy więzi” (Warszawa, 2023)

Ciężar poronień i martwych narodzin. Jak zacząć go zdejmować?, Helga Blazy, Niemcy/Warszawa, 2023

Terapia poznawczo-behawioralna stresu pourazowego ( Dr Army Hardy, UK, 2023 )

ADOS- 2 ;trening diagnostyczny 2023 ( Agnieszka Rynkiewicz)

Trauma-Focused Therapy training for Autistic Children; Using EMDR, TF-CBT and ST with Kids and Teens on the Spectrum, ( Sean Inderbitzen, USA).

Pogłębione kilkudniowe specjalistyczne szkolenie z  warsztatem diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci i młodzieży z Sandrą Baitą ( z Buenos Aires, Argentyna, 2023).

Praca z pacjentem z natręctwami religijnymi, 2022 ( Dr Jacek Prusak, SJ)

Diagnoza zaburzeń odżywiania u mężczyzn, 2022 ( lek. Aneta Michalska)

Dylematy terapii rodzin i par, 2022  ( prof. Bogdan de Barbaro)

Mentalizing and Mentalization Based Treatments with Children, Young People and Families (MBT CYP), Londyn, Ann Freud Institute, 2021-2022

Metoda Lowena, 2022 ,

Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem integracji biletaralnej, 2021, Warszawa

Praca z traumą, 2021

Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych 2021, trening kilkudniowy Katowice

Zaburzenia konwersyjne- trening specjalistyczny Anabel Gonzalez, Coruna ( Hiszpania)/Katowice, 2021

Dysregulacja emocjonalna pacjentów z EMDR ( Anabel Gonzalez, 2020, Coruna/Hiszpania-Katowice).

Głosy-szkolenie  dla profesjonalistów-2021, Katowice

Eye-tracker- trening praktyczny 2021, Kraków-Szwecja

Diagnoza ortoptyczna i podstawy terapii ortoptycznej , Kraków 2021

Trauma i dysocjacja-dzieci, młodzież, rodzina (Anabel Gonzalez) Katowice 2020

Konferencja ESTD dla profesjonalistów -Dzieci, Młodzież, Rodzina (2020)
Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, Wrocław, 2012

Handle, Warszawa, 2011

Social work with families, st podyplomowe SAC, Londyn, 2010

Intensive Interaction,  training z Dr Dave Hewett, Londyn, 2008

AAC, Makaton Londyn, 2008

Wady Wymowy, Kraków, 2007

Kurs instruktora języka migowego, Kraków, 2005

Wystąpienia konferencyjne na zaproszenie;

„Focus on Autism” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2020) – Warsztat ;” Techniki psychoterapii systemowej wspierające rodzinę i terapię dziecka z ASD.

12 th Autism-Europe International Congress, Nice, France  (2019) „Systemic psychoterapy for supporting family and therapy of child of ASD”

„Reminescencje z praktyki- terapia a włączanie  celów i metod planu terapeutycznego w IPET dzięki aktywnej współpracy terapeuty i nauczyciela współorganizującego ” -Konferencja Kuratorium Oświaty w Warszawie, (Warszawa, 2011)

Konferencja Samorządowa „Straszyć czy nie?”- ” Jak pracować z nastolatkiem w kryzysie wieku dojrzewania”   (Kraków, 2011)


Zaproszenia do mediów;

Radio Kraków; Audycja „Przed hejnałem” – poświęcona spectrum autyzmu.  (2023)

„Czas dzieci” ; „Czy spectrum autyzmu wyklucza z udziału w kulturze” (2023)

Magazyn dla nastolatków; „Victor „- odpowiedzi na pytania (2020)

Radio Kraków; Wyzwania spectrum autyzmu  ( 2018)

Juniorowo – „Dlaczego dzieci dłubią w nosie i obgryzają paznokcie?” (2018)

——————————————————————————————

Trenowana w diagnozie neuropsychologicznej i psychoterapeutycznej, doświadczona w kilkunastu metodach terapii dzieci, dorosłych i rodzin; klasycznych i nowatorskich. Na bazie ugruntowanej naukowo wiedzy neuropsychologicznej oraz psychoterapeutycznej systemowej  stworzyła autorski program terapeutyczno-rozwojowy  dedykowany zaburzeniom neuro/rozwojowym, stymulacji rozwojowej  w zaburzonym neurorozwoju, stymulacji rozwojowej na kazdym etapie życia  i edukacji u dzieci zdrowych. Razem z zespołem międzynarodowym pracuje nad neuropsychologicznymi i psychoterapeutycznymi  narzędziami diagnostycznymi .

Posiada kilkunastoletnią historię różnorodnej  pracy z dziećmi i rodzinami ( ponad 21000 przepracowanych godzin terapeutyczno-diagnostycznych),  jedenastoletnie  w pracy  psychoterapeutycznej   z osobami dorosłymi ( ponad 6000 h). Doświadczona  w neuroterapii rozwojowej i psychoterapii  dzieci, psychoterapii rodzinnej, par oraz  dorosłych; terapii rozwoju osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, wsparciu w  kryzysach ( przejściu żałoby, utrat, traum). Szkolona i doświadczona w pracy z traumą dziecięcą, w pracy z traumą z nastolatkami i dorosłymi. Pracuje z parami i rodzinami w nurcie systemowym, psychodynamiczno-systemowym, pracy w oparciu o mentalizację i  cognitywno-behawioralnym łącząc te dziedziny.
Specjalistka w pracy z osobami ze spectrum autyzmu ( gł. wysokofunkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera- 19 lat doświadczenia),  zaburzeniami rozwoju,  zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi u dzieci zajmuje się również neurostymulacją rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży zdrowej, wczesną interwencją. Pracuje z całymi rodzinami i członkami indywidualnie.

Tworzy, kwalifikuje i prowadzi profesjonalne  grupy terapeutyczne pracujące w procesie, wielotorowo- oparte na  treningu rozwoju mentalizacji na bazie modelowania/korygowania neurorozwoju i podtrzymywania  więzi ; dziecięce  i młodzieżowe, dorosłe na różnym etapie rozwojowym.

Doświadczenie zdobywała praktykując w różnych placówkach: w Polsce (m.in. Krakowski Osrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie, Uniwersytecki Szpital w Prokocimiu, Pracownia Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii UJ, poradnia lekarska, gabinet prywatny) i w Wielkiej Brytanii (m.in. Classroom A., Newbridge School, Snap Childcare,  Redbridge Council Services).

Jest członkiem: angielskich: *National Autism Society, Prader-Wilii Syndrome Association, *amerykańskich Asperger Society i *Association for Contextual Behavioural Science,  *Acceptance and Commitment Therapy w Polsce, Polskie Towarzystwo EMDR, Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji.

W diagnozie i terapii ceni sobie eklektyzm i indywidualizację doboru metod do osoby, nie odwrotnie. Dba o kompleksowość pomocy, współpracując z innymi specjalistami, placówkami edukacyjnymi i naukowymi w Warszawie, Lublinie, w Londynie. Wybiera współpracowników którzy również kierują się zasadami kodeksu etycznego w terapii i wysokim standardem wykształcenia.  Uczestniczka i prelegent konferencji naukowo-dydaktycznych, psychoterapeutycznych.

Trenerka w tematach zaburzeń rozwoju, jego stymulacji i terapii, komunikacji, motywacji, blokad i  trudności systemowych, procesu zmian, pracy z celem, kryzysem w firmach/organizacjach/instytucjach. Facylitatorka procesu/spotkań i rozwoju.

W pracy kieruję się indywidualnym podejściem, neuropsychologicznym i relacyjnym a także  systemowym ujęciem zgłaszanego problemu. Z   mojego doświadczenia wynika, że nie ma dwóch takich samych sytuacji terapeutycznych i że problem bardzo rzadko jest wyizolowany. Przywiązuję uwagę do motywacji pacjenta i zaangażowanych bliskich, granic w odpowiedzialnościach. Jeśli pacjentem jest dziecko, aktywna praca rodziny w terapii jest niezbędna w leczeniu i poprawie jego funkcjonowania.

Terapia i rozwój to proces, w którym niemożliwe i wątpliwe nabierają realności poprzez współpracę, próby i odkrycia i dojrzewanie odpowiedzialności. Wierzę i na co dzień obserwuję jej wartość. Towarzyszenie w rozwoju  nie jest łatwą, często wymagającą ale z całą pewnością ciągle  fascynującą i pełną  inspiracji  drogą.

Serdecznie zapraszam do tego spotkania. Nie będzie w nim marketingowego lukru, powierzchowności  ale empatyczne uznanie realności,  szczerość, zrozumienie, współczucie  i obopólna odpowiedzialność za potrzebne zmiany przez które, jeśli będą możliwe do zrobienia, przejdziemy razem. 

mgr Klaudia Kawa

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy, kończący ( czerwiec 2024) intensywne  4 letnie, całościowe szkolenie,  uprawniającego do prowadzenia psychoterapii z superwizją. Szkolenie ma  akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

-Neuroterapeuta, ( B-ed, Wrocław, 2019)

-Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym o specjalizacji klinicznej i klinicznej dziecka (UJ, 2018 Mastrich University-Faculty of Psychology and Neuroscience, 2017).

-certyfikowany terapeuta EMDR, 1 i 2 st, 2022/2023 z  Annabel Gonzalez, Coruna, Hiszpania-Katowice

-Diagnosta i terapeuta sensomotoryczny ( podejście niemieckie), Wrocław, 2020

-Pedagog specjalny z zakresu edukacji i terapii osób z ASD (2019)

-Posiada dyplom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2019)

Inne szkolenia, w tym warsztaty  specjalistyczne:

-Autism in Couples Relationships  ( Tony Atwood, Michelle Garnett, UK), 2023

-Od połączenia i odłączenia do autonomii i przywiązania:  Zrozumienie i uzdrawianie schematów uwikłania i nierozwiniętego ja (Jeff Conway,  International Society of Scheme Therapy, 2023)

-Konf; Ciąża na kozetce – rozumienie okresu okołoporodowego z perspektywy analizy więzi” (2023)

-Trauma-Focused Therapy training fo Autistic Children, using EMDR, TF_CBT and ST with Kids and Teens on Spectrum, ( Sean Inderbitzen, USA), 2023

-Pogłębione kilkudniowe specjalistyczne szkolenie z  warsztatem diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci i młodzieży z Sandrą Baitą ( z Buenos Aires, Argentyna), 2023

-Techniki pracy z dziećmi zagrożonymi uzależnieniem od smartfona, Tv i internetu, 2023

-Zaburzenia zmysłu węchu u dzieci i dorosłych –warsztat praktyczny dla diagnostów SI ( 2023)

-Mentalizing and Mentalization Based Treatments with Children, Young People and Families (MBT CYP), Londyn  Anne Freud Centre, 2021-2022

-Metoda Lowena, 2022 ,

-Tyflotests, 2022

-Narracyjna praca terapeutyczna 1 st, 2 st, 3 st  2021, 2022

-Konf.;”Para między paradygmatami”, Kraków, Fundacja Rodzin „Na szlaku”, 2022,

-Psychoanalityczne spojrzenie na relację seksualną pary, 2022

-Trening  neuropsychologiczno-psychoterapeutyczny 3st, 2021

-Optodysleksja, 2021

-Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem integracji biletaralnej, 2021, Warszawa

Eye-tracker-2021, Kraków-Szwecja

Diagnoza ortoptyczna i podstawy terapii ortoptycznej , Kraków 2021

-Trening  neuropsychologiczno-psychoterapeutyczny   2st, 2020

Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, 2019 Kraków

-Trening rozwoju mentalizacji w procesie terapeutycznym, 2019-2022 Kraków

-Trening  neuropsychologiczno-psychoterapeutyczny  1st, 2019,

-szkolenie Makaton, 2018

– szkolenie PECS , 2018

– szkolenie „Trudne zachowania u osób z autyzmem”, 2017

– szkolenie „Zabawa w terapii dziecka z autyzmem” , 2017

– kurs Instruktora Języka Migowego, 2017

Praktyczne doświadczenie zawodowe :  Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu w Krakowie, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krakowie, Ośrodek Wczesnej Interwencji w Krakowie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Specjalistycznego Szpitala w Tarnowie, Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Krakowie. Przeprowadziła ponad 5500 spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

W STER zajmuje się psychoterapią,  psychoterapią rozwojową,  terapią psychologiczną, terapią neurorozwojową, stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, terapią neuropsychologiczno-systemową , terapią w kryzysie, terapią grupową dzieci, młodzieży i dorosłych, , diagnozą i terapią sensomotoryczną w połaczeniu z neuroterapią, treningiem komunikacji w rodzinie, wczesną interwencją, treningiem nauczycieli i terapeutów. Prowadzi także   konsultacje rodzinne, psychoterapie rodzin. Jest w zespole szkolącym stażystów oraz w zespole  konsultującym nauczycieli, nauczycieli współorganizujących. Jest kooszkoleniowcem ( placówki oświatowe, placówki psychoterapeutyczne).

mgr Klaudia Kiełbasa

-Psychoterapeuta na początku  4,5 letniego, intensywnego szkolenia certyfikującego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,

-Psycholog o specjalności psychologia kliniczna z neuropsychologią, z przygotowaniem pedagogicznym.

-Neuroterapeuta (EEG, QEEG)

-Pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu

-Specjalista wczesnego wspomaganie rozwoju,

Doświadczenie zebrała w w Zespole Szkół Specjalnych,  w  Stowarzyszeniu zajmującym sie osobami z neuroróznorodnością oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.

W STER Jest częścią zespołu terapeutycznego i diagnostycznego. Prowadzi terapie grupowe z osobami z neuroróżnorodnością na różnych etapach rozwoju,   terapię neurorozwojową psychologiczną indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych  z ASC, neuroterapię indywidualną, terapie systemowe w diagnozach neurorozwojowych. Jest w zespole szkolącym stażystów oraz w zespole  konsultującym nauczycieli, nauczycieli współorganizujących.

Niektóre szkolenia:

-Od połączenia i odłączenia do autonomii i przywiązania:  Zrozumienie i uzdrawianie schematów uwikłania i nierozwiniętego ja (Jeff Conway,  International Society of Scheme Therapy, 2023)

-Terapia schematów (IPRI, 2023)

-Konf; Ciąża na kozetce – rozumienie okresu okołoporodowego z perspektywy analizy więzi” (2023)

-Zaburzenia zmysłu węchu u dzieci i dorosłych –warsztat praktyczny dla diagnostów SI ( 2023)

-Techniki pracy z dziećmi zagrożonymi uzależnieniem od smartfona, Tv i internetu, 2023

-Narracyjna praca terapeutyczna 1 st, 2 st, 2022, 2023

-Trening  neuropsychologiczno-psychoterapeutyczny  1st, 2022, 2 st 2023

-Tyflotests, 2022

-Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance)

-QEEG, ERPs and Neurotherapy ( Polish Neuropsychological Society).

-Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych.

 mgr Anna Chałupczak

-Psycholog ( Akademia Ignatianum, Kraków)

-Pedagog  (UP, Kraków)

-Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju ( Akademia Ignatianum, Kraków)

Niektóre szkolenia;

-Konf; Ciąża na kozetce – rozumienie okresu okołoporodowego z perspektywy analizy więzi” (2023)

-Trening neuropsychologiczno-psychoterapeutyczny   2 st 2022

-Narracyjna praca terapeutyczna 1 st,  2022 ( Kraków)

-Trening neuropsychologiczno-psychoterapeutyczny 1st, 2020,

-Komunikacja z dzieckiem z autyzmem,  (Kraków)

-Podejmij wyzwanie- zachowania trudne w domu i szkole (Kraków)

-Praca z rodzicami. Warsztat dla terapeutów i nauczycieli (Kraków)

-Komunikacja a regulacja (Kraków)

-Pedagogika Montessori-akademicki kurs szkolący ( Warszawa)

Posiada kilkuletnie terapeutyczne i diagnostyczne doświadczenie z pacjentami ASD, które  zbierała  w kontekście edukacyjnym i terapeutycznym- w  placówkach edukacyjnych; szkole, przedszkolu, w tym przedszkolu terapeutycznym, w centrach terapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzi terapie indywidualne neurorozwojowe dzieci, młodzieży                       i dorosłych, terapię  grupową pacjentów z neuroróznorodnością  na różnych etapach rozwojowych,  jest częścią zespołu diagnostycznego.

 mgr Sara Kwiecień

Psycholog ( IP, Kielce)

Pod koniec studiów podyplomowych z zakresu neuropsychologii  (SWPS).

Doświadczenie zbierała jako psycholog w pracy w szkole, w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii.

W STER prowadzi terapie psychologiczne  neurorozwojowe z zakresu u  dzieci nastolatków i młodych niesamodzielnych  dorosłych. Jest także terapeutą i kooterapeutą grupowym prowadzącym terapie grupowe pacjentów z neuroróżnorodnością . Jest częścią zespołu diagnostycznego.

-Trening neuropsychologiczno-psychoterapeutyczny 1st, 2023

-Narracyjna praca terapeutyczna 1 st,  2023 ( Kraków)

-Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, 2023 Kraków

 mgr Julia Stempek Sikora

Absolwentka psychologii w zakresie neuropsychologii i neurokogniwistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim,

Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera  w Kraowie na oddziale Neurologii i Udarów Mózgu, w Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii. Pracuje w przedszkolu, szkole i w centrum terapii.

W STER jest częścią zespołu terapeutycznego psychologii neurorozwojowej dzieci, młodzieży i niesamodzielnych dorosłych oraz częścią zespołu diagnostycznego i kooterapeutycznego pacjentów  z neuroróżnorodnością na różnych etapach rozwoju.

Inne szkolenia, w tym warsztaty  specjalistyczne:

-Trening neuropsychologiczno-psychoterapeutyczny   1st, 2024

-Narracyjna praca terapeutyczna 1 st,  2024 ( Kraków)

-Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, 2024 Kraków

 mgr Katarzyna Dadia

Absolwentka psychologii w zakresie neuropsychologii i neurokogniwistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim,

Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera  w Krakowie na oddziale Neurologii i Udarów Mózgu oraz w Centrum Psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera . Pracuje w przedszkolu, szkole  i w centrum terapii.

W STER jest częścią zespołu terapeutycznego psychologii neurorozwojowej dzieci, młodzieży i niesamodzielnych dorosłych oraz częścią zespołu diagnostycznego i kooterapeutycznego pacjentów  z neuroróżnorodnością na różnych etapach rozwoju.

Inne szkolenia, w tym warsztaty  specjalistyczne:

-Trening neuropsychologiczno-psychoterapeutyczny   1st, 2024

-Narracyjna praca terapeutyczna 1 st,  2024 ( Kraków)

-Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, 2024 Kraków

PSYCHIATRIA:

lek. med  Monika Curyło

-lekarz ( Cm UJ, Kraków, 2007), specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży (2014-2019) Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)

-psychoterapeuta psychodynamiczny, Ukończyła całościowe, 4 letnie, certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne w ośrodkach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Klinikice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży CMUJ).

-psychoterapeuta systemowy rodzin ( kolejne 4 letnie szkolenie całościowe w OSS, w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutyczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)

Doświadczenie kliniczne zdobywała w kilkuletniej współpracy min. w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Poradni Przyklinicznej Katedry Psychiatrii Uj, Oddziale Psychiatrii Dzieci Szpitala im.Św.Ludwika w Krakowie. Jako lekarz konsultant współpracowała z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej na Półkolu zajmującym się diagnozą i orzecznictwem dzieci z diagnozą spectrum autyzmu. Posiadam doświadczenie dydaktyczne współpracujac z Collegium Medicum oraz realizując zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii dziecięcej ze studentami medycyny CMUJ;Szkoła dla Obcokrajowców.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym korzystając ze stałej superwizji u superwizora PTP.

W gabinecie prowadzi diagnozę i leczenie dzieci w każdym wieku, młodzieży oraz młodych osób dorosłych.

Konsultuje również w języku angielskim.

Posiada uprawnienia do wydawania zaświadczeń do celów orzeczniczych.

POZOSTALI TERAPEUCI ( dopełniający):

mgr Daria Więcławek

-Terapeuta integracji sensorycznej

-Terapeuta zajęciowy

-W trakcie dwuletniego szkolenia z technik masażu.

Doświadczenie zdobywała w placówkach edukacyjnych; w przedszkolach a także w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, w Fundacji Sustinae, w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, w Domu Matki i Dziecka, w Zespole Szkół Specjalnych, w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

mgr Dorota Kiełbińska

-Terapeuta integracji sensorycznej

-Terapeuta zajęciowy

Doświadczona w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, z praktyką we wczesnym wspomaganiu rozwoju, na oddziale szpitalnym, w gabinecie terapii integracji sensorycznej.

mgr Magdalena Kasperczyk

-Logopeda

-pedagog, ukończyła edukację wczesnoszkolną

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 lat, dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi, zarówno w terapii logopedycznej rozwojowej, jak i w terapii afazji, zaburzeń ze spectrum autyzmu, po przebytych urazach.

Z doświadczeniem w przedszkolu, szkole i gabinecie prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci.

mgr Dominika Szlachcic-konsultant

-Psycholog

-Terapeuta integracji sensorycznej

Praktykowała w przedszkolu, szkole oraz na oddziale szpitalnym Katedry Psychiatrii UJ

Jest częścia zespołu konsultacyjnego.

Niektóre szkolenia:

-Terapeutyczna praca narracyjna, 1 st, 2022

-Soundsory, Kraków 2022

-Trening funkcji wykonawczych i słuchowych, 2022

Realizujemy :

  • superwizję/ interwizję psychoterapeutyczną
  • superwizję/interwizję neuropsychologiczną
  • superwizję /interwizję sensoryczną

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com