Mgr, Sac Dip Katarzyna Seremak

-Doktorantka Instytutu Psychologii Państwowej Akademi Nauk, z zakresu neuropsychologii, neurokognitywistyki

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy (szkolenie 4 letnie (900h) , całościowe z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii z superwizją,  rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), ukończone w 2015 r.

-Psychoterapeutka cognitywno-behawioralna (podyplomowe kierunki w Wielkiej Brytanii)-360h ( 2009-2010)

-Neuroterapeuta (Bm, Wrocław) i diagnosta neuropsychologiczny dziecka (Int-y, Kraków, 2014)

-Terapeutka tańca terapeutycznego (AT, Kraków), praktyczne szkolenie roczne, 2018)

-Psycholog (UJ, specjalizacja kliniczna dziecka) (2007).

-Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju  (WSNP, Warszawa), terapeutka zaburzeń rozwojowych,

-Posiada przygotowanie pedagogiczne (2017). Ukończyła Pedagogikę Przedszkolną/Wczesnoszkolną

-Terapeutka integracji sensorycznej (2009)

-W trakcie: Dyplom  Pedagogiki Specjalnej,

-Facylitatorka (certyfikat brytyjskiego  Instytutu Egzaminacyjnego APMG International, 2017).

Trenowana w diagnozie neuropsychologicznej i psychoterapeutycznej, doświadczona w kilkunastu metodach terapii dzieci, dorosłych i rodzin; klasycznych i nowatorskich. Tworzy autorski program terapeutyczny dedykowany zaburzeniom rozwojowym oraz narzędzia diagnostyczne.

Posiada kilkunastoletnią historię różnorodnej  pracy z dziećmi i rodzinami ( ponad 15 000 przepracowanych godzin terapeutyczno-diagnostycznych),  dziewięcioletnie w pracy  psychoterapeutycznej   z osobami dorosłymi ( ponad 2800 h). Doświadczona  w neuroterapii rozwojowej i psychoterapii  dzieci, psychoterapii rodzinnej, par oraz  dorosłych; terapii rozwoju osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, wparciu w  kryzysach . Specjalistka w pracy z osobami z wysokofunkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera ( 19 lat doświadczenia),  zaburzeniami rozwoju,  zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi u dzieci zajmuje się również neurostymulacją rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży zdrowej, wczesną interwencją. Pracuje z całymi rodzinami i członkami indywidualnie. Tworzy, kwalifikuje i prowadzi profesjonalne  grupy terapeutyczne pracujące wielotorowo, w procesie; dziecięce  i młodzieżowe na różnych poziomach wieku.

Doświadczenie zdobywała praktykując w różnych placówkach: w Polsce (m.in. Krakowski Osrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie, Uniwersytecki Szpital w Prokocimiu, Pracownia Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii UJ, poradnia lekarska) i w Wielkiej Brytanii (m.in. Classroom A., Newbridge School, Snap Childcare,  Redbridge Council Services)

Jest członkiem: angielskich: *National Autism Society, Prader-Wilii Syndrome Association, *amerykańskich Asperger Society i *Association for Contextual Behavioural Science, a także *Acceptance and Commitment Therapy w Polsce.

W diagnozie i terapii ceni sobie eklektyzm i indywidualizację doboru metod do osoby, nie odwrotnie. Dba o kompleksowość pomocy, współpracując z innymi specjalistami, placówkami edukacyjnymi i naukowymi w Warszawie, Lublinie, w Londynie. Wybiera współpracowników którzy również kierują się zasadami kodeksu etycznego w terapii. Uczestniczka i prelegent konferencji naukowo-dydaktycznych, psychoterapeutycznych.

Trenerka w tematach zaburzeń rozwoju, jego stymulacji i terapii, komunikacji, motywacji, blokad i  trudności systemowych, procesu zmian, pracy z celem, kryzysem w firmach/organizacjach/instytucjach, psychodietetyki. Facylitatorka procesu/spotkań i rozwoju.

W pracy kieruję się indywidualnym podejściem, neuropsychologicznym i systemowym ujęciem zgłaszanego problemu. Z   mojego doświadczenia wynika, że nie ma dwóch takich samych sytuacji terapeutycznych i że problem bardzo rzadko jest wyizolowany. Przywiązuję uwagę do motywacji pacjenta i zaangażowanych bliskich. Jeśli pacjentem jest dziecko, aktywna praca rodziny w terapii jest niezbędna w leczeniu i poprawie jego funkcjonowania. Terapia i rozwój to proces, w którym niemożliwe i wątpliwe nabierają realności poprzez współpracę, próby i odkrycia. Wierzę i na co dzień obserwuję jej wartość. Towarzyszenie w rozwoju  nie jest łatwą, ale z całą pewnością fascynującą i pełną  inspiracji  drogą.

Serdecznie zapraszam do tego spotkania.

mgr Justyna Kupska

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, kończy intensywne  4 letnie , całościowe szkolenie, uprawniające do prowadzenia psychoterapii z superwizją, certyfikat z rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

-Psycholog o specjalności kliniczno-sądowej,

-Neuroterapeuta, diagnosta neuropsychologiczny dziecka,

-Terapeuta zaburzeń rozwojowych; dzieci i młodzieży z Z.Aspergera, autyzmem, trudnościami emocjonalno-społecznymi, z problemami w nauce,  diagnosta i terapeuta grupowy.

-Ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie edukacji i terapii ASD.

-Terapeuta sensomotoryczny

Poza studiami psychologicznymi ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej dzieci oraz szkolenie profilaktyki, diagnozy i terapii behawioralnej zachowań, diagnozy neuropsychologicznej dziecka,  mindfulness dla dzieci, terapii grupowej, terapii  integracji sensorycznej.

Posiada przygotowanie pedagogiczne, jak i  doświadczenie w pracy z dziećmi  zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zaangażowana w prowadzenie programu aktywności lokalnej rodzin zastępczych .

W STER zajmuje się psychoterapią, diagnozą i terapia psychologiczną,  terapią grupową rozwojową, w procesie, choreoterapią, stymulacją modulacji sensorycznej,  diagnozą i neuroterapią trudności neurorozwojowych, także stymulacją dysharmonijnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego  i społecznego dzieci zdrowych.

Prowadzi także terapię i psychoterapię młodzieży i osób dorosłych z ZA i autyzmem, terapię rodzin. Przeprowadziła ponad 4000 h spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

Zaangażowana   w pracę w  zespole zajmującym się  realizacją systemowych  rozwiązań szkolnych STER, w zespołach diagnozujących oraz  w prace standaryzacyjne narzędzi diagnostycznych, pracy rozwojowej w SWoR Harmonijka.

mgr Klaudia Kawa

-Neuroterapeuta, ( B-ed, Wrocław) EEG.

-Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym o specjalizacji klinicznej i klinicznej dziecka (UJ, Mastrich University-Faculty of Psychology and Neuroscience), w trakcie  państwowej specjalizacji klinicznej

-Ukończyła studia – pedagogiki specjalnej z zakresu edukacji i terapii osób z ASD, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Praktyczne doświadczenie zawodowe :  Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu w Krakowie, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krakowie, Ośrodek Wczesnej Interwencji w Krakowie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Specjalistycznego Szpitala w Tarnowie, Specjalistycznej Poradni pedagogiczno-Psychologicznej w Krakowie. Przeprowadziła ponad 1100 spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

W STER zajmuje się terapią psychologiczną rozwojową, stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, ko/terapią neuropsychologiczną MASTER, terapią w kryzysie i kooterapią grupową dzieci, terapią osób dorosłych z ASD.

mgr Natalia Podżorska-Kot

-Psycholog o specjalności klinicznej,

-Trenerka systemowa,

-Posiada także przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie zdobywała w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Przedszkolu Integracyjnym, gimnazjum, Fundacji ” Dr Clown”, Prodeste, Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM, w szkole z oddziałami integracyjnymi, przedszkolu terapeutycznym.

Szkolona w III stopniowym kursie Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum terapii Behawioralnej, w Szkole Trenerów STER, W Centrum TAMA, w Fundacji Prodeste z zakresu prowadzenia grup dziecięcych na różnych poziomach rozwoju, w Fundacji Synapsis z terapii dzieci z autyzmem, z Metody Carole Sutton a także : z wspomagania motoryczno-sensorycznego dziecka w aspekcie neurorozwojowym diagnozy i terapii zaburzeń sensorycznych, komunikacji alternatywnej.

Przeprowadziła ponad 3000 spotkań diagnostycznych i terapeutycznych, ponad 100 h treningowych.

W STER zajmuje się terapią psychologiczną rozwojową, stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, neuroterapiąa, terapią w kryzysie i terapią grupową dzieci i młodzieży. Jest częścią zespołu szkoleniowego oraz kwalifikacyjnego.

  mgr Magdalena Siwek

-Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty,

-Oligofrenopedagog,

-Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju,

-terapeutka behawioralna ASD

-Koordynator OKRO w Specjalistycznej poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie.

Pracowała w centrach terapeutycznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole i  przedszkolach dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Przeprowadziła ponad 2800 spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

Szkolona w III stopniowej  stosowanej analizie zachowania,  psychoterapii OCD u dzieci, treningach komunikacji, prowadzeniu grup terapeutycznych z TUS, Makatonie, Metodzie Sherborne. Smart Hand Model, posiada trening muzyczny.

W STER zajmuje się terapią zaburzeń rozwojowych, osób z objawami lękowymi, kooterapią/terapia grupową.

 mgr Marta Leszko-Gawor

-Psychoterapeutka psychodynamiczno-systemowa, po całościowym, 4 letnim szkoleniu, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,

-Psycholog o specjalności klinicznej dziecka ( SWPS, Warszawa),

Prowadzi terapię  dzieci, młodzieży, dorosłych,  terapie par i rodzin. Bada i diagnozuje rozwój poznawczy dzieci i młodzieży.

Zajmuje się także psychoterapią depresji, zaburzeń lękowych, kryzysach  w parze, rodzinami osób z objawami zaburzeń, terapią zaburzeń  osobowościowych, osobami po przeżytych traumach. Przeprowadziła ponad 1500 spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

mgr Ewa Krupa

-Psycholog

-Psychoterapeuta systemowy w trakcie czteroletniego kursu psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarszystwo psychologiczne

-posiada przygotowanie pedagogiczne

Poza stażami pracowała w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadząc terapię indywidualną, grupową, diagnostykę rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego.  W trakcie treningu psychoterapeutycznego rozszerzyła swoją działalność o pracę z rodziną. przepracowała ponad 1500h terapeutycznych i diagnostycznych.

W STER prowadzi terapie psychologiczną indywidualna i grupową, kooterapię, jest częścią zespołu diagnostycznego.

mgr Dorota Okrasińska

-Pedagog

-Terapeuta integracji sensorycznej

-Instruktor, socjoterapeuta

Pracowała z dziećmi w róznym wieku indywidualnie i  grupami prowadząc zajęcia w placówkach  edukacyjnych, tworząc  warsztaty rozwojowe dla dzieci zdrowych i z trudnościami rozwojowymi.

Trenowana w metodach wspierania rozwoju poprzez stymulacje sensomotoryczną, sensoplastykę, terapię Snoezolen w sali doświadczania świata.

W STER prowadzi terapię integracji sensorycznej oraz jest kooterapeutą grupowym.

 

 

mgr Agata Krzemień

-Psycholog (UJ),

-Neuroterapeuta, ( B-ed, Wrocław)

-Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej

Pod superwizją zespołu  STER  zrealizowała staż praktyczny  w liczbie 5ooh  z zakresu neuropsychologicznej i systemowej diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży.

Ukończyła szkolenia i kursy z zakresu terapii sensomotorycznej (B-ed, Wrocław), pracy z ciałem (IPP), diagnozy i terapii integracji sensorycznej II stopnia ( Warszawa),

W STER zajmuje się terapią  diagnozą terapią integracji i modulacji sensorycznej, terapią neuropsychologiczną, koo/terapią grupową dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, terapią dzieci i młodzieży z trudnościami poznawczymi.

mgr Olga Drzewiecka-konsultant diagnostyczny

Fizjoterapeutka, diagnosta i terapeutka integracji sensorycznej. Od kilku lat pracuje we wczesnej interwencji oraz  z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywała w gabinecie, świetlicy terapeutycznej, poradni.

Obecnie pracuje także w fizjoterapeuta w „Effatha” Sp. z o.o., zarówno w Oddziale Dziennym dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju jak i w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju.

W STER diagnozuje i prowadzi terapię procesów przetwarzania sensorycznego. Jest także w zespole diagnostycznym oraz kwalifikującym do terapii.

mgr Kazimiera Rojek-konsultant

Terapeuta Procesów Integracji Sensorycznej II stopnia. Logopeda.

Studiowała rehabilitacje  i wychowanie fizyczne na AWF. Ukończyła kilka kursów z zakresu metodyki pracy logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej, terapii ręki, indywidualnych treningów słuchowy Johansena, rozwoju sensomotorycznego dziecka, elementy neurofizjologicznej metody stymulacyjnej Moralesa.  Z  18-to letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju. Doświadczenie zawodowe obejmuje szkoły, przedszkola integracyjne, pracę w gabinecie.

lek. med  Monika Curyło

Lekarz medycyny, psychiatra z dodatkową  specjalizacją dzieci i młodzieży, psychoterapeutka psychodynamiczna.

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (zaburzenia zachowania, zaburzenia rozwojowe, depresja dziecięca i młodzieńcza, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia) i dorosłymi ( depresja, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, lękowe, psychotyczne i nerwicowe).

Na co dzień pracuje w gabinecie prywatnym oraz w klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Realizujemy :

  • superwizję psychoterapeutyczną
  • superwizję neuropsychologiczną
  • superwizję sensoryczną