Mgr, Sac Dip Katarzyna Seremak

Doktorantka Instytutu Psychologii Państwowej Akademi Nauk,  psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy (szkolenie całościowe z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii z superwizją,  rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), psychoterapeutka cognitywno-behawioralna (podyplomowe kierunki w Wielkiej Brytanii), neuroterapeuta (Bm, Wrocław) i diagnosta neuropsychologiczny dziecka (Int-y, Kraków), terapeutka tańca terapeutycznego (AT, Kraków), terapeutka zaburzeń rozwojowych, psycholog (UJ, specjalizacja kliniczna dziecka). Posiada przygotowanie pedagogiczne, ukończyła Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WSNP, Warszawa) i Pedagogikę Przedszkolną/Wczesnoszkolną.  Facylitatorka (certyfikat brytyjskiego  Instytutu Egzaminacyjnego APMG International).

Trenowana w diagnozie neuropsychologicznej i psychoterapeutycznej, doświadczona w kilkunastu metodach terapii dzieci, dorosłych i rodzin; klasycznych i nowatorskich. Tworzy autorski program terapeutyczny dedykowany zaburzeniom rozwojowym oraz narzędzia diagnostyczne.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie różnorodnej  pracy z dziećmi i rodzinami,  dziewięcioletnie w pracy  psychoterapeutycznej   z osobami dorosłymi. Doświadczona  w neuroterapii rozwojowej i psychoterapii  dzieci, psychoterapii rodzinnej, par oraz  dorosłych; terapii rozwoju osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, wparciu w  kryzysach . Specjalistka w pracy z osobami z wysokofunkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera,  zaburzeniami rozwoju,  zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi u dzieci zajmuje się również neurostymulacją rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży zdrowej, wczesną interwencją. Pracuje z całymi rodzinami i członkami indywidualnie. Tworzy, kwalifikuje i prowadzi profesjonalne  grupy terapeutyczne pracujące wielotorowo, w procesie; dziecięce  i młodzieżowe na różnych poziomach wieku.

Doświadczenie zdobywała praktykując w różnych placówkach: w Polsce (m.in. Krakowski Osrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie, Uniwersytecki Szpital w Prokocimiu, Pracownia Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii UJ, poradnia lekarska) i w Wielkiej Brytanii (m.in. Classroom A., Newbridge School, Snap Childcare,  Redbridge Council Services)

Jest członkiem: angielskich: *National Autism Society, Prader-Wilii Syndrome Association, *amerykańskich Asperger Society i *Association for Contextual Behavioural Science, a także *Acceptance and Commitment Therapy w Polsce.

W diagnozie i terapii ceni sobie eklektyzm i indywidualizację doboru metod do osoby, nie odwrotnie. Dba o kompleksowość pomocy, współpracując z innymi specjalistami, placówkami edukacyjnymi i naukowymi w Warszawie, Lublinie, w Londynie. Wybiera współpracowników którzy również kierują się zasadami kodeksu etycznego w terapii. Uczestniczka i prelegent konferencji naukowo-dydaktycznych, psychoterapeutycznych.

Trenerka w tematach zaburzeń rozwoju, jego stymulacji i terapii, komunikacji, motywacji, blokad i  trudności systemowych, procesu zmian, pracy z celem, kryzysem w firmach/organizacjach/instytucjach, psychodietetyki. Facylitatorka procesu/spotkań i rozwoju.

W pracy kieruję się indywidualnym podejściem, neuropsychologicznym i systemowym ujęciem zgłaszanego problemu. Z   mojego doświadczenia wynika, że nie ma dwóch takich samych sytuacji terapeutycznych i że problem bardzo rzadko jest wyizolowany. Przywiązuję uwagę do motywacji pacjenta i zaangażowanych bliskich. Jeśli pacjentem jest dziecko, aktywna praca rodziny w terapii jest niezbędna w leczeniu i poprawie jego funkcjonowania. Terapia i rozwój to proces, w którym niemożliwe i wątpliwe nabierają realności poprzez współpracę, próby i odkrycia. Wierzę i na co dzień obserwuję jej wartość. Towarzyszenie w rozwoju  nie jest łatwą, ale z całą pewnością fascynującą i pełną  inspiracji  drogą.

Serdecznie zapraszam do tego spotkania.

mgr Justyna Kupska

Psychoterapeuta, Psycholog o specjalności kliniczno-sądowej, neuroterapeuta, diagnosta neuropsychologiczny dziecka, terapeuta zaburzeń rozwojowych; dzieci i młodzieży z Z.Aspergera, autyzmem, trudnościami emocjonalno-społecznymi, z problemami w nauce,  diagnosta i terapeuta grupowy.

Poza studiami psychologicznymi ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej dzieci oraz szkolenie profilaktyki, diagnozy i terapii behawioralnej zachowań, diagnozy neuropsychologicznej dziecka,  mindfulness dla dzieci, terapii grupowej, terapii sensorycznej. W trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamiczno-systemowego, rodzinnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Posiada przygotowanie pedagogiczne, jak i  doświadczenie w pracy z dziećmi  zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zaangażowana w prowadzenie programu aktywności lokalnej rodzin zastępczych .

W STER zajmuje się psychoterapią, diagnozą i terapia psychologiczną,  terapią grupową rozwojową, w procesie, choreoterapią, stymulacją modulacji sensorycznej,  diagnozą i neuroterapią trudności neurorozwojowych, także stymulacją dysharmonijnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego  i społecznego dzieci zdrowych.

Prowadzi także terapię i psychoterapię młodzieży i osób dorosłych z ZA i autyzmem.

Zaangażowana   w pracę w  zespole zajmującym się  realizacją systemowych  rozwiązań szkolnych STER, w zespołach diagnozujących oraz  w prace standaryzacyjne narzędzi diagnostycznych, pracy rozwojowej w SWoR Harmonijka.

mgr Katarzyna Furman

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, neuroterapeuta, absolwentka psychologii stosowanej UJ oraz uniwersytetu w Sewilii, w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, psychodynamiczno-systemowego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.  Terapeutka grupowa i indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych zmagających się z kryzysem, trudnościami emocjonalno-społecznymi i komunikacją.

Ukończyła szkolenia : Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kurs Mediacji, Kurs seksuologii klinicznej  a także szereg kursów treningowych:  Komunikacji z dzieckiem z autyzmem, Wspomagania rozwoju osób ze spectrum ( Effatha), pracy z traumą ( Edynburg),  interwencjami  w kryzysach suicydalnych                ( Edynburg), psychoterapii interpersonalnej ( Edynburg).

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym im L. Rydygiera,  w Krakowie Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Oddziale Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju (Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (360 godzin), Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Autystycznych “Zacisze”,  będąc w zespole neuropsychologicznym w  Sekcji Terapii Neuropsychologicznej przy  PRAGMA Instytutu Psychologii Stosowanej UJ,  Centrum Interwencji Kryzysowej w Krakowie, pracując Health in Mind w Edynburgu oraz w  Action for Children w Szkocji. Obecnie pracuje także w Centrum Integracji Społecznej.

W STER zajmuje się stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, terapią neuropsychologiczną, terapią w kryzysie i terapią grupową dzieci i młodzieży.

mgr Natalia Podżorska-Kot

Psycholog o specjalności klinicznej, trener, posiada także przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie zdobywała w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Przedszkolu Integracyjnym, gimnazjum, Fundacji ” Dr Clown”, Prodeste, Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM. Pracuje także w szkole z oddziałami integracyjnymi.

Szkolona w III stopniowym kursie Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum terapii Behawioralnej, w Szkole Trenerów STER, W Centrum TAMA, w Fundacji Prodeste z zakresu prowadzenia grup dziecięcych na różnych poziomach rozwoju, w Fundacji Synapsis z terapii dzieci z autyzmem, z Metody Carole Sutton a także : z wspomagania motoryczno-sensorycznego dziecka w aspekcie neurorozwojowym diagnozy i terapii zaburzeń sensorycznych, komunikacji alternatywnej.

W STER jest kooterapeutą dziecięcym i młodzieżowym, prowadzi stymulację rozwoju jest częścią zespołu szkoleniowego oraz kwalifikacyjnego.

mgr Karina Rosz

Psycholog, neuroterapeuta,  absolwentka psychologii SWPS, w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii cognitywno-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Szkolona także przez Centrum wspierania Małego Dziecka i Fundację “Krok po Kroku” w Warszawie, m.in  w Stosowanej Analizie Zachowania, komunikacji alternatywnej. Pracowała w przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie.

Pracuje  z dziećmi na wczesnym etapie rozwojowym, dziećmi szkolnymi, z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym autyzmu i ZA oraz trudnościami emocjonalno-społecznymi, komunikacyjnymi, poznawczymi.

 Jest częścią zespołu kwalifikującego, diagnostycznego a także jest kooterapeutą w  dziecięcych, młodzieżowych   i adolescencyjnych grupach  rozwojowo-terapeutycznych w procesie.

mgr Joanna Żądło

Pedagog, Logopeda, kończący neurologopedię na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Ukończyła także podyplomowe Zarządzanie w Oświacie.

Pracowała w przedszkolach integracyjnych, żłobku, szkole podstawowej jako : logopeda, wychowawca, dyrektor. Założyła i prowadzi własny Klub Malucha.
Poza wykształceniem kierunkowym szkolona m.in z zakresu komunikacji, logorytmiki, sensoplastyki, terapii ręki.

W STER prowadzi nlogopedię, jest także kooterapeutą grupowym, jest częścią zespołu kwalifikacyjno-diagnostycznego.

mgr Agata Krzemień

Psycholog (UJ), neuroterapeuta, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej II stopnia, w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamiczno-systemowego, rodzinnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Pod superwizją zespołu  STER  zrealizowała staż praktyczny  w liczbie 5ooh  z zakresu neuropsychologicznej i systemowej diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży.

Ukończyła szkolenia i kursy z zakresu terapii sensomotorycznej (B-ed, Wrocław), pracy z ciałem (IPP), diagnozy i terapii integracji sensorycznej II stopnia ( Warszawa), Systemowe rozumienie rodzin w praktyce psychologicznej (UJ),  kursy neuropsychologiczne : zastosowania eye-trackera w badaniach neuropsychologicznych, szkolenie kwalifikujące z neuroterapii,  EEG i HEG  biofeedback.

W STER zajmuje się diagnozą terapią integracji i modulacji sensorycznej, terapią neuropsychologiczną, koodiagnozą i kooterapią,  kooterapią grupową dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, terapią dzieci i młodzieży z trudnościami poznawczymi, emocjonalnymi i społecznymi.

mgr Olga Drzewiecka

Fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej. Pracuje we wczesnej interwencji, z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywała w gabinecie, świetlicy terapeutycznej, poradni.

Obecnie pracuje także w fizjoterapeuta w „Effatha” Sp. z o.o., zarówno w Oddziale Dziennym dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju jak i w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju.

W STER diagnozuje i prowadzi terapię procesów przetwarzania sensorycznego. Jest także w zespole kwalifikującym do terapii.

mgr Katarzyna Ortyl

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Doświadczenie zdobywała w szkole podstawowej i gimnazjum, w świetlicy socjoterapeutycznej, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a także jako asystent rodziny, obecnie pracuje w szkole podstawowej.

W STER jest koodiagnostą i kooterapeutą dzieci i młodzieży w zakresie integracji sensorycznej.

mgr Kazimiera Rojek-konsultant

Terapeuta Procesów Integracji Sensorycznej II stopnia. Logopeda.

Studiowała rehabilitacje  i wychowanie fizyczne na AWF. Ukończyła kilka kursów z zakresu metodyki pracy logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej, terapii ręki, indywidualnych treningów słuchowy Johansena, rozwoju sensomotorycznego dziecka, elementy neurofizjologicznej metody stymulacyjnej Moralesa.  Z  18-to letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju. Doświadczenie zawodowe obejmuje szkoły, przedszkola integracyjne, pracę w gabinecie.

lek. med  Monika Curyło

Lekarz medycyny, psychiatra z dodatkową  specjalizacją dzieci i młodzieży, psychoterapeutka psychodynamiczna.

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (zaburzenia zachowania, zaburzenia rozwojowe, depresja dziecięca i młodzieńcza, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia) i dorosłymi ( depresja, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, lękowe, psychotyczne i nerwicowe).

Na co dzień pracuje w gabinecie prywatnym oraz w klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim CMUJ, uzyskany stopień doktora nauk o zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiaklią i na Diecie Bezglutenowej.

Wykładowca przedmiotów dietetycznych oraz naukowiec w Collegium Medicum UJ i Katedrze Dietetyki Małopolskiej Wyższej Szkoły w Krakowie. Uczestnik i prelegent na wielu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w dietetyce pediatrycznej. Ekspert w dziedzinie dietetyki, inicjatorka i organizatorka konferencji z dziedziny dietetyki klinicznej.

Realizujemy :

  • superwizję psychoterapeutyczną
  • superwizję neuropsychologiczną
  • superwizję sensoryczną