Mgr Katarzyna Seremak

-Doktorantka Instytutu Psychologii Państwowej Akademi Nauk, z zakresu neuropsychologii, neurokognitywistyki

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy (szkolenie 4 letnie (900h) , całościowe z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii z superwizją,  rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), ukończone w 2015 r.

-Psychoterapeutka cognitywno-behawioralna (Wielka Brytania-360h ( ukończone w 2010 r.)

-Neuroterapeuta (Bm, Wrocław) i diagnosta neuropsychologiczny dziecka (Int-y, Kraków, 2014)

-Certyfikowana Terapeutka EMDR ( po kursie akredytowanym  przez EMDR Europe)

-Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju  (WSNP, Warszawa), terapeutka zaburzeń rozwojowych,

-Facylitatorka (certyfikat brytyjskiego  Instytutu Egzaminacyjnego APMG International, 2017)

-Terapeutka tańca terapeutycznego (AT, Kraków), praktyczne szkolenie roczne, 2018)

-Psycholog (UJ, specjalizacja kliniczna dziecka) (2007).

-Posiada przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła także Pedagogikę Przedszkolną/Wczesnoszkolną

-Terapeutka integracji sensorycznej (2009)

– Pedagog Specjalny

-Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychoz ( Katowice)

Trenowana w diagnozie neuropsychologicznej i psychoterapeutycznej, doświadczona w kilkunastu metodach terapii dzieci, dorosłych i rodzin; klasycznych i nowatorskich. Na bazie ugruntowanej naukowo wiedzy neuropsychologicznej oraz psychoterapeutycznej systemowej  stworzyła autorski program terapeutyczno-rozwojowy  dedykowany zaburzeniom rozwojowym, stymulacji rozwojowej i edukacji. Razem z zespołem międzynarodowym pracuje nad neuropsychologicznymi narzędziami diagnostycznymi .

Posiada kilkunastoletnią historię różnorodnej  pracy z dziećmi i rodzinami ( ponad 16 000 przepracowanych godzin terapeutyczno-diagnostycznych),  dziewięcioletnie w pracy  psychoterapeutycznej   z osobami dorosłymi ( ponad 2900 h). Doświadczona  w neuroterapii rozwojowej i psychoterapii  dzieci, psychoterapii rodzinnej, par oraz  dorosłych; terapii rozwoju osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, wparciu w  kryzysach .
Specjalistka w pracy z osobami z wysokofunkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera ( 19 lat doświadczenia),  zaburzeniami rozwoju,  zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi u dzieci zajmuje się również neurostymulacją rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży zdrowej, wczesną interwencją. Pracuje z całymi rodzinami i członkami indywidualnie. Tworzy, kwalifikuje i prowadzi profesjonalne  grupy terapeutyczne pracujące wielotorowo, w procesie; dziecięce  i młodzieżowe na różnych poziomach wieku.

Doświadczenie zdobywała praktykując w różnych placówkach: w Polsce (m.in. Krakowski Osrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie, Uniwersytecki Szpital w Prokocimiu, Pracownia Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii UJ, poradnia lekarska, gabinet prywatny) i w Wielkiej Brytanii (m.in. Classroom A., Newbridge School, Snap Childcare,  Redbridge Council Services).

Jest członkiem: angielskich: *National Autism Society, Prader-Wilii Syndrome Association, *amerykańskich Asperger Society i *Association for Contextual Behavioural Science,  *Acceptance and Commitment Therapy w Polsce, Polskie Towarzystwo EMDR, Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji.

W diagnozie i terapii ceni sobie eklektyzm i indywidualizację doboru metod do osoby, nie odwrotnie. Dba o kompleksowość pomocy, współpracując z innymi specjalistami, placówkami edukacyjnymi i naukowymi w Warszawie, Lublinie, w Londynie. Wybiera współpracowników którzy również kierują się zasadami kodeksu etycznego w terapii. Uczestniczka i prelegent konferencji naukowo-dydaktycznych, psychoterapeutycznych.

Trenerka w tematach zaburzeń rozwoju, jego stymulacji i terapii, komunikacji, motywacji, blokad i  trudności systemowych, procesu zmian, pracy z celem, kryzysem w firmach/organizacjach/instytucjach, psychodietetyki. Facylitatorka procesu/spotkań i rozwoju.

W pracy kieruję się indywidualnym podejściem, neuropsychologicznym i systemowym ujęciem zgłaszanego problemu. Z   mojego doświadczenia wynika, że nie ma dwóch takich samych sytuacji terapeutycznych i że problem bardzo rzadko jest wyizolowany. Przywiązuję uwagę do motywacji pacjenta i zaangażowanych bliskich. Jeśli pacjentem jest dziecko, aktywna praca rodziny w terapii jest niezbędna w leczeniu i poprawie jego funkcjonowania. Terapia i rozwój to proces, w którym niemożliwe i wątpliwe nabierają realności poprzez współpracę, próby i odkrycia. Wierzę i na co dzień obserwuję jej wartość. Towarzyszenie w rozwoju  nie jest łatwą, ale z całą pewnością fascynującą i pełną  inspiracji  drogą.

Serdecznie zapraszam do tego spotkania.

mgr Klaudia Kawa

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy, trakcie intensywnego  4 letniego, całościowego szkolenia, uprawniającego do prowadzenia psychoterapii z superwizją, z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

-Neuroterapeuta, ( B-ed, Wrocław, 2019)

-Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym o specjalizacji klinicznej i klinicznej dziecka (UJ, 2018 Mastrich University-Faculty of Psychology and Neuroscience, 2017.

-Terapeuta sensomotoryczny (podejście niemieckie, 2020)

-Pedagog specjalny z zakresu edukacji i terapii osób z ASD (2019)

-Posiada dyplom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2019)

Praktyczne doświadczenie zawodowe :  Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu w Krakowie, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krakowie, Ośrodek Wczesnej Interwencji w Krakowie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Specjalistycznego Szpitala w Tarnowie, Specjalistycznej Poradni pedagogiczno-Psychologicznej w Krakowie. Przeprowadziła ponad 1200 spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

W STER zajmuje się terapią psychologiczną rozwojową, stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, terapią neuropsychologiczno-systemową  , terapią w kryzysie i kooterapią grupową dzieci, terapią osób dorosłych z ASD, diagnozą i terapią sensomotoryczną

dr Beata Winnicka

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy, w trakcie ostatniej części intensywnego  4 letniego, całościowego szkolenia, uprawniającego do prowadzenia psychoterapii z superwizją, z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

-Psycholog (1995), uzyskany tytuł doktora w zakresie psychologii (2006- UJ, Kraków)

-Tyflopedagog (2010, GCDN, Kraków)

Ukończyła także przygotowanie pedagogiczne (2006) i liczne kursy psychologiczne (2001-2021).

Posiada 24 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą w różnych rolach pomocowych; w pracy z zaburzonym rozwojem, deficytami neurologicznymi, neurorozwojowymi, z rodzinami po stracie i w żałobie, pacjentami w kryzysach rozwojowych, w stymulacji rozwoju na różnych etapach, w terapii indywidualnej i pracy grupowej.

Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przedszkolu integracyjnym, szkole, Gimnazjum, Stowarzyszeniach: “Przejście” (aktualnie) i w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnych “Bez barier”, Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym (aktualnie), Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowym Domu Samopomocy. Od 2015 r jest także nauczycielem akademickim.

W STER prowadzi; psychoterapię indywidualną, par i rodzin, terapię neurorozwojową; indywidualną i grupową, konsultacje rozwojowe. Jest także członkiem zespołu diagnostycznego.

 mgr Marta Leszko-Gawor

-Psychoterapeutka psychodynamiczno-systemowa, w 2013 r. ukończyła intensywne  4 letnie , całościowe szkolenie, uprawniające do prowadzenia psychoterapii z superwizją, certyfikat z rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

-Psycholog o specjalności klinicznej dziecka ( SWPS, Warszawa, 2008 r.),

Prowadzi terapię  dzieci, młodzieży, dorosłych,  terapie par i rodzin. Bada i diagnozuje rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci i młodzieży.

Zajmuje się także psychoterapią depresji, zaburzeń lękowych, kryzysach  w parze, rodzinami osób z objawami zaburzeń, terapią zaburzeń  osobowościowych, osobami po przeżytych traumach. Przeprowadziła ponad 1700 spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

mgr Marzena Grzybek

-psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy (2014), po intensywnym, 4 letnim, całościowym szkoleniu, uprawniające do prowadzenia psychoterapii z superwizją, certyfikat z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

-psycholog (UJ, Kraków, 1995)

-pedagog specjalny (2000, Warszawa) z 25 letnim stażem pracy zawodowej.

Nie tylko superwizuje swoja pracę, ale regularnie uczestniczy także w spotkaniach Grupy Balinta uznając szczególną przydatność tej metody w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego.

W STER prowadzi psychoterapię indywidualną- młodzieży, dorosłych, par i rodzin.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z problemem niepełnosprawności, kilkuletnie doświadczenie psychoterapeutyczne w pracy z rodzinami, parami, psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży i dzieci. Udziela także konsultacji psychologicznych, rozwojowych. Oferuje także superwizję (indywidualną i grupową) dla nauczycieli.

mgr Ewa Krupa

-Psychoterapeuta systemowy w trakcie ostatniej części czteroletniego kursu psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

-Psycholog ( UJ, Kraków)

-terapeuta sensomotoryczny (podejście niemieckie, 2020 r.)

-posiada przygotowanie pedagogiczne

Poza stażami pracowała w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadząc terapię indywidualną, grupową, diagnostykę rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego.  W trakcie treningu psychoterapeutycznego rozszerzyła swoją działalność o pracę z rodziną. Przepracowała ponad 1500h terapeutycznych i diagnostycznych.

W STER prowadzi terapie psychologiczną indywidualna i grupową, diagnozę i terapię sensomotoryczną jest częścią zespołu diagnostycznego.

lek. med  Monika Curyło

-lekarz ( Cm UJ, Kraków, 2007), specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży (2014-2019) Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)

-psychoterapeuta psychodynamiczny, Ukończyła całościowe, 4 letnie, certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne w ośrodkach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Klinikice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży CMUJ).

psychoterapeuta systemowy rodzin ( kończy kolejne 4 letnie szkolenie całościowe w OSS, w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutyczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)

Doświadczenie kliniczne zdobywała w kilkuletniej współpracy min. w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Poradni Przyklinicznej Katedry Psychiatrii Uj, Oddziale Psychiatrii Dzieci Szpitala im.Św.Ludwika w Krakowie. Jako lekarz konsultant współpracowała z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej na Półkolu zajmującym się diagnozą i orzecznictwem dzieci z diagnozą spectrum autyzmu. Posiadam doświadczenie dydaktyczne współpracujac z Collegium Medicum oraz realizując zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii dziecięcej ze studentami medycyny CMUJ ;Szkoła dla Obcokrajowców.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym korzystając ze stałej superwizji u superwizora PTP.

W gabinecie prowadzi diagnozę i leczenie dzieci w każdym wieku, młodzieży oraz młodych osób dorosłych.

Konsultuje również w języku angielskim.

Posiada uprawnienia do wydawania zaświadczeń do celów orzeczniczych.

mgr Justyna Kupska

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, ukończyła (2020) intensywne  4 letnie , całościowe szkolenie, uprawniające do prowadzenia psychoterapii z superwizją, certyfikat z rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

-Psycholog o specjalności kliniczno-sądowej (2015),

-Neuroterapeuta, diagnosta neuropsychologiczny dziecka,(2018)

-Terapeuta zaburzeń rozwojowych; dzieci i młodzieży z Z.Aspergera, autyzmem, trudnościami emocjonalno-społecznymi, z problemami w nauce,  diagnosta i terapeuta grupowy.

-Ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie edukacji i terapii ASD (2019).

-Terapeuta sensomotoryczny (2017)

Poza studiami psychologicznymi ukończyła przygotowanie pedagogiczne, szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej dzieci oraz szkolenie profilaktyki, diagnozy i terapii behawioralnej zachowań, diagnozy neuropsychologicznej dziecka,  mindfulness dla dzieci, terapii grupowej, terapii  integracji sensorycznej.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, była zaangażowana w prowadzenie programu aktywności lokalnej rodzin zastępczych. W STER zajmuje się psychoterapią, diagnozą i terapia psychologiczną,  terapią grupową rozwojową, w procesie, choreoterapią, stymulacją modulacji sensorycznej,  diagnozą i neuroterapią trudności neurorozwojowych u dzieci, młodziezy, dorosłych, także stymulacją dysharmonijnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego  i społecznego dzieci zdrowych. Prowadzi także terapię i psychoterapię młodzieży i osób dorosłych z ZA i autyzmem, terapię rodzin. Przeprowadziła ponad 4000 h spotkań terapeutycznych i diagnostycznych. Zaangażowana   w pracę w  zespole zajmującym się  realizacją systemowych  rozwiązań szkolnych STER, w zespołach diagnozujących oraz  w prace standaryzacyjne narzędzi diagnostycznych, pracy rozwojowej w SWoR Harmonijka, terapią i edukacją w programie .

  mgr Magdalena Siwek

-Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty,

-Oligofrenopedagog (2017)

-Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju (2019)

-terapeutka behawioralna ASD (2019)

-Koordynator OKRO w Specjalistycznej poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie.

Pracowała w centrach terapeutycznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole i  przedszkolach dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Przeprowadziła ponad 2800 spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

Szkolona w III stopniowej  stosowanej analizie zachowania,  psychoterapii OCD u dzieci, treningach komunikacji, prowadzeniu grup terapeutycznych z TUS, Makatonie, Metodzie Sherborne. Smart Hand Model, posiada trening muzyczny.

W STER zajmuje się terapią zaburzeń rozwojowych, dzieci, młodzieży i dorosłych z objawami lękowymi, terapia grupową.

  mgr Weronika Wosik

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy, w trakcie intensywnego  4 letniego, całościowego szkolenia, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

– Psycholog ( UJ, Kraków, 2017)

-Facylitator ( Pathways, 2018)

-terapeuta sensomotoryczny ( podejście niemieckie, 2020)

Doświadczenie zawodowe obejmuje: Świętokrzyski Ośrodek Terapii Zdrowia Psychicznego, Szpital Uniwersytecki UJ, Klinika Psychiatrii, Oddział Leczenia Zaburzeń i Nerwic, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Krakowie, szkołę podstawową, gabinet.

W STER prowadzi terapią psychologiczną rozwojową, koo/terapię grupową w zaburzeniach neurorozwojowych, diagnozę i terapię sensomotoryczną.

mgr Natalia Podżorska-Kot

-Psycholog o specjalności klinicznej (2016, UO, Opole)

-Psychoterapeutka, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego psychodynamiczno-systemowego przy Katedrze Psychiatrii UJ-akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uprawniającego do prowadzenia psychoterapii z superwizją

-Certyfikowana trenerka systemowa (2018)

-Posiada także przygotowanie pedagogiczne (2017).

Doświadczenie zdobywała w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Przedszkolu Integracyjnym, gimnazjum, Fundacji ” Dr Clown”, Prodeste, Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM, w szkole z oddziałami integracyjnymi, przedszkolu terapeutycznym, w gimnazjum i liceum.

Szkolona w III stopniowym kursie Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum terapii Behawioralnej, w Szkole Trenerów STER, W Centrum TAMA, w Fundacji Prodeste z zakresu prowadzenia grup dziecięcych na różnych poziomach rozwoju, w Fundacji Synapsis z terapii dzieci z autyzmem, z Metody Carole Sutton a także : z wspomagania motoryczno-sensorycznego dziecka w aspekcie neurorozwojowym diagnozy i terapii zaburzeń sensorycznych, komunikacji alternatywnej.

Przeprowadziła ponad 3100 spotkań diagnostycznych i terapeutycznych, ponad 150 h treningowych.

W STER zajmuje się terapią psychologiczną rozwojową, stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, neuroterapią, terapią w kryzysie i terapią grupową dzieci i młodzieży, terapią indywidualna i grupową osób dorosłych z ASD. Jest częścią zespołu diagnostycznego, szkoleniowego oraz kwalifikacyjnego. Jest częścią zespołu szkolonego i pracującego w programie

 mgr Kamil Piekarz

-Psycholog (UJ, Kraków, 2020)

-Terapeuta sensomotoryczny ( podejście niemieckie, 2020)

Szkolony w częsci metodyki neuropsychologicznej. Posiada doświadczenie kooterapeutyczne, terapeutyczne i edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w wieku 3-18 lat, w ilości 220h. W STER prowadzi diagnozę i terapię sensomotoryczną, kooterapię grupową, a pod superwizją zespołową także indywidualną stymulację neurorozwojową, diagnozę rozwoju poznawczego.

mgr Joanna Mazurek

Terapeutka integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, Wydziału rehabilitacji ruchowej, w trakcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Posiada przygotowanie pedagogiczne.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie zdobywała pracując jako koordynator zespołu terapeutycznego oddziału dziecięcego w DPS, oraz oddziale dla osób przewlekle chorych somatycznie, w Fundacji IRR. Pracuje także w przedszkolu oraz w Zespole Szkół Specjalnych prowadząc rewalidację oraz terapię SI.

mgr Kazimiera Rojek-konsultant diagnostyczny i superwizyjny

-Terapeuta Procesów Integracji Sensorycznej

-Logopeda

Studiowała rehabilitacje  i wychowanie fizyczne na AWF. Ukończyła kilka kursów z zakresu metodyki pracy logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej, terapii ręki, indywidualnych treningów słuchowy Johansena, rozwoju sensomotorycznego dziecka, elementy neurofizjologicznej metody stymulacyjnej Moralesa.
Z  21-to letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju. Doświadczenie zawodowe obejmuje szkoły, przedszkola integracyjne, pracę w gabinecie.

mgr Katarzyna Pawlik

-logopeda

-pedagog, ukończyła edukację przedszkolną i wczesnoszkolną

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 lat, przedszkolnymi, szkolnymi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno w terapii logopedycznej rozwojowej, jak i w terapii afazji, zaburzeń ze spectrum autyzmu, po przebytych urazach, wylewach.

W STER diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Realizujemy :

  • superwizję psychoterapeutyczną
  • superwizję neuropsychologiczną
  • superwizję sensoryczną