ZESPÓŁ PSYCHOTERAPEUTYCZNO-NEUROTERAPEUTYCZNY:
Mgr Katarzyna Seremak-Kędzior

-Doktorantka Instytutu Psychologii Państwowej Akademi Nauk, z zakresu neuropsychologii, neurokognitywistyki

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy (szkolenie 4 letnie (900h) , całościowe z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii z superwizją,  rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), ukończone w 2015 r.

-Psychoterapeutka cognitywno-behawioralna (Wielka Brytania-360h ( ukończone w 2010 r.)

-Neuroterapeuta (Bm, Wrocław, 2014) i diagnosta neuropsychologiczny dziecka (Int-y, Kraków, 2014, 2015)

-Certyfikowana Terapeutka EMDR (po szkoleniach akredytowanych przez EMDR Europe, 1 i 2 st -Anabel Gonzalez-Coruna, Hiszpania/Katowice, 2019-2020)

-Ukończone szkolenie, praktyczne dwuletnie : Analiza Więzi Prenatalnej, Warszawa 2022
-W trakcie programu certyfikacyjnego w diagnozowaniu zaburzeń dysocjacyjnych, od 2021

-W trakcie treningu z psychotraumatologii, od 2021

-Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju  (WSNP, Warszawa), terapeutka zaburzeń rozwojowych (2019)

-Facylitatorka (certyfikat brytyjskiego  Instytutu Egzaminacyjnego APMG International, 2017)

-Terapeutka tańca terapeutycznego (AT, Kraków), praktyczne szkolenie roczne, 2018), w trakcie treningu dyplomowanego w  choreoterapii (2023)

-Psycholog (UJ, specjalizacja kliniczna dziecka) (2007). Z przygotowaniem pedagogicznym  (2018).

-Ukończyła także Pedagogikę Przedszkolną/Wczesnoszkolną (2018)

-Terapeutka integracji sensorycznej (2009, 2022). Diagnosta i terapeuta sensomotoryczny ( podejście niemieckie), Wrocław, 2020

– Pedagog Specjalny: W zakresie Edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu i Oligofrenopedagogiki, (2020)

-Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychoz ( 2020, Katowice)

-Neurodydaktyk (2023)

Pozostałe szkolenia , w tym szkolenia specjalistyczne :

„Autism in Couple Relationships” (  Tony  Attwood and Michelle Garnett, UK )

„NDP- Neuro-Dramatic-Play”, specjalistyczny, trening roczny pracy terapeutycznej z przywiązaniem przez zabawę i dramę  – w trakcie ( Sue Jennings, UK ) 2023, 2024

„Unieruchomione więzi” ( PSTP) (2023)

Terapia DBT w samookaleczeniach nastolatków, 2023  (z Sheri Van Dijk, Toronto,  Kanada)

O prenatalnych źródłach zdolności separacyjnych i przygotowaniu do porodu, A.Buszman, Warszawa, 2023

Ciężar poronień i martwych narodzin. Jak zacząć go zdejmować?, Helga Blazy, Niemcy/Warszawa, 2023

ADOS- 2 ;trening diagnostyczny 2023 ( Agnieszka Rynkiewicz)

Trauma-Focused Therapy training for Autistic Children; Using EMDR, TF-CBT and ST with Kids and Teens on the Spectrum, ( Sean Inderbitzen, USA).

Pogłębione kilkudniowe specjalistyczne szkolenie z  warsztatem diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci i młodzieży z Sandrą Baitą ( z Buenos Aires, Argentyna, 2023).

Praca z pacjentem z natręctwami religijnymi, 2022 ( Dr Jacek Prusak, SJ)

Diagnoza zaburzeń odżywiania u mężczyzn, 2022 ( lek. Aneta Michalska)

Dylematy terapii rodzin i par, 2022  ( prof.Bogdan de Barbaro)

Mentalizing and Mentalization Based Treatments with Children, Young People and Families (MBT CYP), Londyn, Ann Freud Institute, 2021-2022

Metoda Lowena, 2022 ,

Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem integracji biletaralnej, 2021, Warszawa

Praca z traumą, 2021

Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych 2021, trening kilkudniowy Katowice

Zaburzenia konwersyjne- trening specjalistyczny Anabel Gonzalez, Coruna ( Hiszpania)/Katowice, 2021

Głosy-szkolenie  dla profesjonalistów-2021, Katowice

Eye-tracker- trening praktyczny 2021, Kraków-Szwecja

Diagnoza ortoptyczna i podstawy terapii ortoptycznej , Kraków 2021

Trauma i dysocjacja-dzieci, młodzież, rodzina (Anabel Gonzalez) Katowice 2020

Konferencja ESTD dla profesjonalistów -Dzieci, Młodzież, Rodzina (2020)
Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, Wrocław, 2012

Handle, Warszawa, 2011

Social work with families, st podyplomowe SAC, Londyn, 2010

Intensive Interaction,  training z Dr Dave Hewett, Londyn, 2008

AAC, Makaton Londyn, 2008

Wady Wymowy, Kraków, 2007

Kurs instruktora języka migowego, Kraków, 2005

Trenowana w diagnozie neuropsychologicznej i psychoterapeutycznej, doświadczona w kilkunastu metodach terapii dzieci, dorosłych i rodzin; klasycznych i nowatorskich. Na bazie ugruntowanej naukowo wiedzy neuropsychologicznej oraz psychoterapeutycznej systemowej  stworzyła autorski program terapeutyczno-rozwojowy  dedykowany zaburzeniom neuro/rozwojowym, stymulacji rozwojowej  w zaburzonym neurorozwoju, stymulacji rozwojowej na kazdym etapie życia  i edukacji u dzieci zdrowych. Razem z zespołem międzynarodowym pracuje nad neuropsychologicznymi i psychoterapeutycznymi  narzędziami diagnostycznymi .

Posiada kilkunastoletnią historię różnorodnej  pracy z dziećmi i rodzinami ( ponad 21000 przepracowanych godzin terapeutyczno-diagnostycznych),  jedenastoletnie  w pracy  psychoterapeutycznej   z osobami dorosłymi ( ponad 6000 h). Doświadczona  w neuroterapii rozwojowej i psychoterapii  dzieci, psychoterapii rodzinnej, par oraz  dorosłych; terapii rozwoju osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, wsparciu w  kryzysach ( przejściu żałoby, utrat, traum). Szkolona i doświadczona w pracy z traumą dziecięcą, w pracy z traumą z nastolatkami i dorosłymi. Pracuje z parami i rodzinami w nurcie systemowym, psychodynamiczno-systemowym, pracy w oparciu o mentalizację i  cognitywno-behawioralnym łącząc te dziedziny.
Specjalistka w pracy z osobami ze spectrum autyzmu ( gł. wysokofunkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera- 19 lat doświadczenia),  zaburzeniami rozwoju,  zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi u dzieci zajmuje się również neurostymulacją rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży zdrowej, wczesną interwencją. Pracuje z całymi rodzinami i członkami indywidualnie.

Tworzy, kwalifikuje i prowadzi profesjonalne  grupy terapeutyczne pracujące w procesie, wielotorowo- oparte na  treningu rozwoju mentalizacji na bazie modelowania/korygowania neurorozwoju i podtrzymywania  więzi ; dziecięce  i młodzieżowe, dorosłe na różnym etapie rozwojowym.

Doświadczenie zdobywała praktykując w różnych placówkach: w Polsce (m.in. Krakowski Osrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie, Uniwersytecki Szpital w Prokocimiu, Pracownia Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii UJ, poradnia lekarska, gabinet prywatny) i w Wielkiej Brytanii (m.in. Classroom A., Newbridge School, Snap Childcare,  Redbridge Council Services).

Jest członkiem: angielskich: *National Autism Society, Prader-Wilii Syndrome Association, *amerykańskich Asperger Society i *Association for Contextual Behavioural Science,  *Acceptance and Commitment Therapy w Polsce, Polskie Towarzystwo EMDR, Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji.

W diagnozie i terapii ceni sobie eklektyzm i indywidualizację doboru metod do osoby, nie odwrotnie. Dba o kompleksowość pomocy, współpracując z innymi specjalistami, placówkami edukacyjnymi i naukowymi w Warszawie, Lublinie, w Londynie. Wybiera współpracowników którzy również kierują się zasadami kodeksu etycznego w terapii i wysokim standardem wykształcenia.  Uczestniczka i prelegent konferencji naukowo-dydaktycznych, psychoterapeutycznych.

Trenerka w tematach zaburzeń rozwoju, jego stymulacji i terapii, komunikacji, motywacji, blokad i  trudności systemowych, procesu zmian, pracy z celem, kryzysem w firmach/organizacjach/instytucjach. Facylitatorka procesu/spotkań i rozwoju.

W pracy kieruję się indywidualnym podejściem, neuropsychologicznym i relacyjnym a także  systemowym ujęciem zgłaszanego problemu. Z   mojego doświadczenia wynika, że nie ma dwóch takich samych sytuacji terapeutycznych i że problem bardzo rzadko jest wyizolowany. Przywiązuję uwagę do motywacji pacjenta i zaangażowanych bliskich, granic w odpowiedzialnościach. Jeśli pacjentem jest dziecko, aktywna praca rodziny w terapii jest niezbędna w leczeniu i poprawie jego funkcjonowania.

Terapia i rozwój to proces, w którym niemożliwe i wątpliwe nabierają realności poprzez współpracę, próby i odkrycia i dojrzewanie odpowiedzialności. Wierzę i na co dzień obserwuję jej wartość. Towarzyszenie w rozwoju  nie jest łatwą, często wymagającą ale z całą pewnością ciągle  fascynującą i pełną  inspiracji  drogą.

Serdecznie zapraszam do tego spotkania. Nie będzie w nim marketingowego lukru, powierzchowności  ale empatyczne uznanie realności,  szczerość, zrozumienie, współczucie  i obopólna odpowiedzialność za potrzebne zmiany przez które, jeśli będą możliwe do zrobienia, przejdziemy razem. 

mgr Klaudia Kawa

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy, kończący intensywne  4 letnie, całościowe szkolenie,  uprawniającego do prowadzenia psychoterapii z superwizją. Szkolenie ma  akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

-Neuroterapeuta, ( B-ed, Wrocław, 2019)

-Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym o specjalizacji klinicznej i klinicznej dziecka (UJ, 2018 Mastrich University-Faculty of Psychology and Neuroscience, 2017).

-certyfikowany terapeuta EMDR, 1 i 2 st, 2022/2023 z  Annabel Gonzalez, Coruna, Hiszpania-Katowice

-Diagnosta i terapeuta sensomotoryczny ( podejście niemieckie), Wrocław, 2020

-Pedagog specjalny z zakresu edukacji i terapii osób z ASD (2019)

-Posiada dyplom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2019)

Inne szkolenia, w tym warsztaty  specjalistyczne:

-Autism in Couples Relationships  ( Tony Atwood, Michelle Garnett, UK), 2023

-Trauma-Focused Therapy training fo Autistic Children, using EMDR, TF_CBT and ST with Kids and Teens on Spectrum, ( Sean Inderbitzen, USA), 2023

-Pogłębione kilkudniowe specjalistyczne szkolenie z  warsztatem diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci i młodzieży z Sandrą Baitą ( z Buenos Aires, Argentyna), 2023

-Techniki pracy z dziećmi zagrożonymi uzależnieniem od smartfona, Tv i internetu, 2023

-Mentalizing and Mentalization Based Treatments with Children, Young People and Families (MBT CYP), Londyn  Anne Freud Centre, 2021-2022

-Metoda Lowena, 2022 ,

-Tyflotests, 2022

-Narracyjna praca terapeutyczna 1 st, 2 st, 3 st  2021, 2022

-Konf.;”Para między paradygmatami”, Kraków, Fundacja Rodzin „Na szlaku”, 2022,

-Psychoanalityczne spojrzenie na relację seksualną pary, 2022

-Trening 3st, 2021

-Optodysleksja, 2021

-Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem integracji biletaralnej, 2021, Warszawa

Eye-tracker-2021, Kraków-Szwecja

Diagnoza ortoptyczna i podstawy terapii ortoptycznej , Kraków 2021

-Trening 2st, 2020

Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, 2019 Kraków

-Trening rozwoju mentalizacji w procesie terapeutycznym, 2019-2022 Kraków

-Trening 1st, 2019,

-szkolenie Makaton, 2018

– szkolenie PECS , 2018

– szkolenie „Trudne zachowania u osób z autyzmem”, 2017

– szkolenie „Zabawa w terapii dziecka z autyzmem” , 2017

– kurs Instruktora Języka Migowego, 2017

Praktyczne doświadczenie zawodowe :  Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu w Krakowie, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krakowie, Ośrodek Wczesnej Interwencji w Krakowie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Specjalistycznego Szpitala w Tarnowie, Specjalistycznej Poradni pedagogiczno-Psychologicznej w Krakowie. Przeprowadziła ponad 5500 spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

W STER zajmuje się psychoterapią, psychoterapią rozwojową,  terapią psychologiczną, terapią neurorozwojową, stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, terapią neuropsychologiczno-systemową , terapią w kryzysie, terapią grupową dzieci, młodzieży i dorosłych, , diagnozą i terapią sensomotoryczną w połaczeniu z neuroterapią, treningiem komunikacji w rodzinie, wczesną interwencją, treningiem nauczycieli i terapeutów. Prowadzi także   konsultacje rodzinne, psychoterapie rodzin.

mgr Klaudia Kiełbasa

-Psychoterapeuta na początku  4,5 letniego, intensywnego szkolenia certyfikującego, rekomendowanego przez PTP,

-Psycholog o specjalności psychologia kliniczna z neuropsychologią, z przygotowaniem pedagogicznym.

-Neuroterapeuta (EEG, QEEG)

-Pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu, w trakcie.

-Wczesne wspomaganie rozwoju, studia podyplomowe

Doświadczenie zebrała w w Zespole Szkół Specjalnych,  w  Stowarzyszeniu zajmującym sie osobami ze spectrum oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.

W STER Jest częścią zespołu terapeutycznego i diagnostycznego. Prowadzi terapię grupową i  terapię psychologiczną indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD, neuroterapię indywidualną.

Niektóre szkolenia:

-Techniki pracy z dziećmi zagrożonymi uzależnieniem od smartfona, Tv i internetu, 2023

-Narracyjna praca terapeutyczna 1 st, 2 st, 2022, 2023

-Trening 1st, 2022

-Tyflotests, 2022

-Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance)

-QEEG, ERPs and Neurotherapy ( Polish Neuropsychological Society).

-Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych.

 mgr Anna Chałupczak

-Psycholog ( Ignatianum, Kraków)

-Pedagog specjalny (UP, Kraków)

Inne szkolenia;

-Trening 1st, 2020

Doświadczenie  zbierała  w placówkach edukacyjnych i centrach terapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, także dla osób z ASD.

Prowadzi terapie indywidualna i grupową w ASD, jest częścią zespołu diagnostycznego.

dr Beata Winnicka

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy, ukończyła intensywne  4 letnie, całościowe szkolenie, uprawniające do prowadzenia psychoterapii z superwizją, z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

-Psycholog (1995), uzyskany tytuł doktora w zakresie psychologii (2006- UJ, Kraków)

-Tyflopedagog (2010, GCDN, Kraków)

Ukończyła także przygotowanie pedagogiczne (2006) i liczne kursy psychologiczne (2001-2021).

Pozostałe szkolenia:

-Trening rozwoju mentalizacji w procesie terapeutycznym, 2019-2022 Kraków

-Trening 1st, 2020

-TUS-Trening umiejętności społecznych, 2018,

-Makaton, Kraków, 2017

Posiada 24 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą w różnych rolach pomocowych; w pracy z zaburzonym rozwojem, deficytami neurologicznymi, neurorozwojowymi, z rodzinami po stracie i w żałobie, pacjentami w kryzysach rozwojowych, w stymulacji rozwoju na różnych etapach, w terapii indywidualnej i pracy grupowej.

Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przedszkolu integracyjnym, szkole, Gimnazjum, Stowarzyszeniach: „Przejście” (aktualnie) i w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Bez barier”, Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym (aktualnie), Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowym Domu Samopomocy. Od 2015 r jest także nauczycielem akademickim.

W STER prowadzi; psychoterapię indywidualną, par i rodzin, terapię neurorozwojową; indywidualną i grupową, konsultacje rozwojowe. Jest także członkiem zespołu diagnostycznego.

 

mgr Olga Baliś

-Psycholog,

-Studia na kierunku resocjalizacja kreująca

-Psychoterapeuta na początku całościowego, 4 letniego treningu psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego, rekomendowanego przez PTP.

Doświadczenie zdobywała w żłobku,  przedszkolu, szkole podstawowej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w Szpitalu im. J.Babińskiego, w Krakowskim Centrum Terapii, Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Zajmuje się terapią psychologiczną rozwojową indywidualną i kooterapią grupową w wieku rozwojowym i u młodych dorosłych.

Jest częścią zespołu diagnostycznego.

Inne szkolenia;

Kurs I i II stopnia Treningu Umiejętności Społecznych TUS
Studium Dialogu Motywującego

mgr Sara Kwiecień

-Psycholog,

Doświadczenie zdobywała w  Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Stwowarzyszeniu Inicjatywy Obywatelskiej, szkole podstawowej.

W STER jest częścią zespołu diagnostycznego. Prowadzi terapie psychologiczne rozwojowe, jest kooterapeutą  grupowym.

PSYCHIATRIA:

lek. med  Monika Curyło

-lekarz ( Cm UJ, Kraków, 2007), specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży (2014-2019) Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)

-psychoterapeuta psychodynamiczny, Ukończyła całościowe, 4 letnie, certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne w ośrodkach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Klinikice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży CMUJ).

-psychoterapeuta systemowy rodzin ( kolejne 4 letnie szkolenie całościowe w OSS, w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutyczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)

Doświadczenie kliniczne zdobywała w kilkuletniej współpracy min. w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Poradni Przyklinicznej Katedry Psychiatrii Uj, Oddziale Psychiatrii Dzieci Szpitala im.Św.Ludwika w Krakowie. Jako lekarz konsultant współpracowała z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej na Półkolu zajmującym się diagnozą i orzecznictwem dzieci z diagnozą spectrum autyzmu. Posiadam doświadczenie dydaktyczne współpracujac z Collegium Medicum oraz realizując zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii dziecięcej ze studentami medycyny CMUJ;Szkoła dla Obcokrajowców.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym korzystając ze stałej superwizji u superwizora PTP.

W gabinecie prowadzi diagnozę i leczenie dzieci w każdym wieku, młodzieży oraz młodych osób dorosłych.

Konsultuje również w języku angielskim.

Posiada uprawnienia do wydawania zaświadczeń do celów orzeczniczych.

 

POZOSTALI TERAPEUCI ( dopełniający):

dr Elena Palinciuc- Dudek

-logopeda

Doświadczenie zdobywała przez 3 lata  w Centrum Metoody Krakowskiej, w gabinecie oraz w Instytucie języka polskiego PAN .

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku rozwojowym.

WAŻNIEJSZE KURSY I SZKOLENIA

Alalia. Diagnoza i terapia (prowadzą ca: dr Ewa Bielenda-Mazur)

Metody wywoływania głosek (prowadząca:  dr Alicja Kabała)

Manualne Torowanie Głosek (prowadząca:  Elżbieta Wianecka)

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (prowadzące: prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy-Mączka)

Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera (prowadząca: .prof. UP dr hab. Marta Korendo)

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania (prowadząca: prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek)

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji  (prowadząca: prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek)

Terapia neurobiologiczna (prowadząca: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)

Terapia neurobiologiczna  dla zaawansowanych (prowadząca: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)

Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju (prowadząca: dr Katarzyna Sedivy-Mączka)

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (prowadząca: prof. UP dr hab. Marta Korendo)

Gesty Wizualizacyjne i MTG w procesie budowania systemu językowego dzieci z zespołem Downa (prowadząca : dr Małgorzata Kuśnierz)

Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych (prowadząca: mgr Agnieszka Bala)

Test SON-R 2, 5-7 i SON-R 2-8. Badanie i interpretacja  wyników (prowadząca: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)

 

mgr Magdalena Kasperczyk

-Logopeda

-pedagog, ukończyła edukację wczesnoszkolną

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 lat, dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi, zarówno w terapii logopedycznej rozwojowej, jak i w terapii afazji, zaburzeń ze spectrum autyzmu, po przebytych urazach.

Z doświadczeniem w przedszkolu, szkole i gabinecie prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci.

mgr Katarzyna Balawajder ( dawniej Pawlik)-konsultant

-logopeda

-terapeuta miofunkcjonalny,

-pedagog, ukończyła edukację przedszkolną i wczesnoszkolną

Pozostałe szkolenia:

-Narracyjna praca terapeutyczna 1 st, 2022

-Podstawy ortoptyki Kraków 2021

-Diagnoza wędzidełek jamy ustnej w kontekście  logopedycznym, 2021

-Mowa dźwięczna i bezdźwięczna, 2021

-Jak pracować z dzieckiem ze spectrum autyzmu nad rozwojowem komunikacji, 2020

-Diagnoza i terapia afazji dziecięcej, 2020

-Karty oceny logopedycznej dziecka KOLD, 2019

Posiada doświadczenie gabinetowe i przedszkolne w pracy z dziećmi do 3 lat, przedszkolnymi, szkolnymi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno w terapii logopedycznej rozwojowej, jak i w terapii afazji, zaburzeń ze spectrum autyzmu, po przebytych urazach, wylewach.

W STER diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci, młodzieży.

mgr Joanna Szurlej

-Terapeuta integracji sensorycznej

-Fizjoterapeuta (AWF)

Niektóre szkolenia:

-Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym,

-Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci 0-24 miesięcy,

-Dziecko z obniżonym napięciem posturalnym,

-Kurs instruktorski hipoterapii

mgr Dorota Kiełbińska

-Terapeuta integracji sensorycznej

-Terapeuta zajęciowy

Doświadczona w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, z praktyką we wczesnym wspomaganiu rozwoju, na oddziale szpitalnym, w gabinecie.

mgr Dominika Szlachcic-konsultant

-Psycholog

-Terapeuta integracji sensorycznej

Praktykowała w przedszkolu, szkole oraz na oddziale szpitalnym Katedry Psychiatrii UJ

Jest częścia zespołu konsultacyjnego.

Niektóre szkolenia:

-Terapeutyczna praca narracyjna, 1 st, 2022

-Soundsory, Kraków 2022

-Trening funkcji wykonawczych i słuchowych, 2022

Realizujemy :

  • superwizję/ interwizję psychoterapeutyczną
  • superwizję/interwizję neuropsychologiczną
  • superwizję /interwizję sensoryczną

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com