Mgr, Sac Dip Katarzyna Seremak

Doktorantka Instytutu Psychologii Państwowej Akademi Nauk,  psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy (szkolenie całościowe z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii z superwizją,  rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), psychoterapeutka cognitywno-behawioralna (podyplomowe kierunki w Wielkiej Brytanii), neuroterapeuta (Bm, Wrocław) i diagnosta neuropsychologiczny dziecka (Int-y, Kraków), terapeutka tańca terapeutycznego (AT, Kraków), terapeutka zaburzeń rozwojowych, psycholog (UJ, specjalizacja kliniczna dziecka). Posiada przygotowanie pedagogiczne, ukończyła Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WSNP, Warszawa) i Pedagogikę Przedszkolną/Wczesnoszkolną.  Facylitatorka (certyfikat brytyjskiego  Instytutu Egzaminacyjnego APMG International).

Trenowana w diagnozie neuropsychologicznej i psychoterapeutycznej, doświadczona w kilkunastu metodach terapii dzieci, dorosłych i rodzin; klasycznych i nowatorskich. Tworzy autorski program terapeutyczny dedykowany zaburzeniom rozwojowym oraz narzędzia diagnostyczne.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie różnorodnej  pracy z dziećmi i rodzinami,  dziewięcioletnie w pracy  psychoterapeutycznej   z osobami dorosłymi. Doświadczona  w neuroterapii rozwojowej i psychoterapii  dzieci, psychoterapii rodzinnej, par oraz  dorosłych; terapii rozwoju osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, wparciu w  kryzysach . Specjalistka w pracy z osobami z wysokofunkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera,  zaburzeniami rozwoju,  zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi u dzieci zajmuje się również neurostymulacją rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży zdrowej, wczesną interwencją. Pracuje z całymi rodzinami i członkami indywidualnie. Tworzy, kwalifikuje i prowadzi profesjonalne  grupy terapeutyczne pracujące wielotorowo, w procesie; dziecięce  i młodzieżowe na różnych poziomach wieku.

Doświadczenie zdobywała praktykując w różnych placówkach: w Polsce (m.in. Krakowski Osrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie, Uniwersytecki Szpital w Prokocimiu, Pracownia Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii UJ, poradnia lekarska) i w Wielkiej Brytanii (m.in. Classroom A., Newbridge School, Snap Childcare,  Redbridge Council Services)

Jest członkiem: angielskich: *National Autism Society, Prader-Wilii Syndrome Association, *amerykańskich Asperger Society i *Association for Contextual Behavioural Science, a także *Acceptance and Commitment Therapy w Polsce.

W diagnozie i terapii ceni sobie eklektyzm i indywidualizację doboru metod do osoby, nie odwrotnie. Dba o kompleksowość pomocy, współpracując z innymi specjalistami, placówkami edukacyjnymi i naukowymi w Warszawie, Lublinie, w Londynie. Wybiera współpracowników którzy również kierują się zasadami kodeksu etycznego w terapii. Uczestniczka i prelegent konferencji naukowo-dydaktycznych, psychoterapeutycznych.

Trenerka w tematach zaburzeń rozwoju, jego stymulacji i terapii, komunikacji, motywacji, blokad i  trudności systemowych, procesu zmian, pracy z celem, kryzysem w firmach/organizacjach/instytucjach, psychodietetyki. Facylitatorka procesu/spotkań i rozwoju.

W pracy kieruję się indywidualnym podejściem, neuropsychologicznym i systemowym ujęciem zgłaszanego problemu. Z   mojego doświadczenia wynika, że nie ma dwóch takich samych sytuacji terapeutycznych i że problem bardzo rzadko jest wyizolowany. Przywiązuję uwagę do motywacji pacjenta i zaangażowanych bliskich. Jeśli pacjentem jest dziecko, aktywna praca rodziny w terapii jest niezbędna w leczeniu i poprawie jego funkcjonowania. Terapia i rozwój to proces, w którym niemożliwe i wątpliwe nabierają realności poprzez współpracę, próby i odkrycia. Wierzę i na co dzień obserwuję jej wartość. Towarzyszenie w rozwoju  nie jest łatwą, ale z całą pewnością fascynującą i pełną  inspiracji  drogą.

Serdecznie zapraszam do tego spotkania.

mgr Justyna Kupska

Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, psycholog o specjalności kliniczno-sądowej, neuroterapeuta, diagnosta neuropsychologiczny dziecka, terapeuta zaburzeń rozwojowych; dzieci i młodzieży z Z.Aspergera, autyzmem, trudnościami emocjonalno-społecznymi, z problemami w nauce,  diagnosta i terapeuta grupowy.

Poza studiami psychologicznymi ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej dzieci oraz szkolenie profilaktyki, diagnozy i terapii behawioralnej zachowań, diagnozy neuropsychologicznej dziecka,  mindfulness dla dzieci, terapii grupowej, terapii  integracji sensorycznej. Kończy   całościowe szkolenie psychoterapeutyczne przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty  rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Posiada przygotowanie pedagogiczne, jak i  doświadczenie w pracy z dziećmi  zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zaangażowana w prowadzenie programu aktywności lokalnej rodzin zastępczych .

W STER zajmuje się psychoterapią, diagnozą i terapia psychologiczną,  terapią grupową rozwojową, w procesie, choreoterapią, stymulacją modulacji sensorycznej,  diagnozą i neuroterapią trudności neurorozwojowych, także stymulacją dysharmonijnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego  i społecznego dzieci zdrowych.

Prowadzi także terapię i psychoterapię młodzieży i osób dorosłych z ZA i autyzmem.

Zaangażowana   w pracę w  zespole zajmującym się  realizacją systemowych  rozwiązań szkolnych STER, w zespołach diagnozujących oraz  w prace standaryzacyjne narzędzi diagnostycznych, pracy rozwojowej w SWoR Harmonijka.

mgr Natalia Podżorska-Kot

Psycholog o specjalności klinicznej, trenerka systemowa, posiada także przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie zdobywała w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Przedszkolu Integracyjnym, gimnazjum, Fundacji ” Dr Clown”, Prodeste, Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM, w szkole z oddziałami integracyjnymi, przedszkolu terapeutycznym.

Szkolona w III stopniowym kursie Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum terapii Behawioralnej, w Szkole Trenerów STER, W Centrum TAMA, w Fundacji Prodeste z zakresu prowadzenia grup dziecięcych na różnych poziomach rozwoju, w Fundacji Synapsis z terapii dzieci z autyzmem, z Metody Carole Sutton a także : z wspomagania motoryczno-sensorycznego dziecka w aspekcie neurorozwojowym diagnozy i terapii zaburzeń sensorycznych, komunikacji alternatywnej.

W STER zajmuje się terapią psychologiczną rozwojową, stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, terapią neuropsychologiczną, terapią w kryzysie i terapią grupową dzieci i młodzieży. Jest częścią zespołu szkoleniowego oraz kwalifikacyjnego.

mgr Katarzyna Furman

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, neuroterapeuta, absolwentka psychologii stosowanej UJ oraz uniwersytetu w Sewilii, w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, psychodynamiczno-systemowego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.  Terapeutka grupowa i indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych zmagających się z kryzysem, trudnościami emocjonalno-społecznymi i komunikacją.

Ukończyła szkolenia : Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kurs Mediacji, Kurs seksuologii klinicznej  a także szereg kursów treningowych:  Komunikacji z dzieckiem z autyzmem, Wspomagania rozwoju osób ze spectrum ( Effatha), pracy z traumą ( Edynburg),  interwencjami  w kryzysach suicydalnych                ( Edynburg), psychoterapii interpersonalnej ( Edynburg).

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym im L. Rydygiera,  w Krakowie Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Oddziale Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju (Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (360 godzin), Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Autystycznych “Zacisze”,  będąc w zespole neuropsychologicznym w  Sekcji Terapii Neuropsychologicznej przy  PRAGMA Instytutu Psychologii Stosowanej UJ,  Centrum Interwencji Kryzysowej w Krakowie, pracując Health in Mind w Edynburgu oraz w  Action for Children w Szkocji. Obecnie pracuje także w Centrum Integracji Społecznej.

W STER zajmuje się terapią psychologiczną rozwojową, stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, terapią neuropsychologiczną, terapią w kryzysie i terapią grupową dzieci i młodzieży.

mgr Joanna Żądło

Pedagog, Logopeda, kończący neurologopedię na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Ukończyła także podyplomowe Zarządzanie w Oświacie.

Pracowała w przedszkolach integracyjnych, żłobku, szkole podstawowej jako : logopeda, wychowawca, dyrektor. Założyła i prowadzi własny Klub Malucha.
Poza wykształceniem kierunkowym szkolona m.in z zakresu komunikacji, logorytmiki, sensoplastyki, terapii ręki.

W STER prowadzi nlogopedię, jest także kooterapeutą grupowym, jest częścią zespołu kwalifikacyjno-diagnostycznego.

mgr Agata Krzemień

Psycholog (UJ), neuroterapeuta, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej II stopnia, w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamiczno-systemowego, rodzinnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Pod superwizją zespołu  STER  zrealizowała staż praktyczny  w liczbie 5ooh  z zakresu neuropsychologicznej i systemowej diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży.

Ukończyła szkolenia i kursy z zakresu terapii sensomotorycznej (B-ed, Wrocław), pracy z ciałem (IPP), diagnozy i terapii integracji sensorycznej II stopnia ( Warszawa), Systemowe rozumienie rodzin w praktyce psychologicznej (UJ),  kursy neuropsychologiczne : zastosowania eye-trackera w badaniach neuropsychologicznych, szkolenie kwalifikujące z neuroterapii,  EEG i HEG  biofeedback.

W STER zajmuje się terapią psychologiczną rozwojową, terapią zaburzeń lękowych, diagnozą terapią integracji i modulacji sensorycznej, terapią neuropsychologiczną,terapią grupową dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, terapią dzieci i młodzieży z trudnościami poznawczymi. Jest częścią zespołu diagnostycznego.

mgr Olga Drzewiecka

Fizjoterapeutka, diagnosta i terapeutka integracji sensorycznej. Od kilku lat pracuje we wczesnej interwencji oraz  z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywała w gabinecie, świetlicy terapeutycznej, poradni.

Obecnie pracuje także w fizjoterapeuta w „Effatha” Sp. z o.o., zarówno w Oddziale Dziennym dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju jak i w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju.

W STER diagnozuje i prowadzi terapię procesów przetwarzania sensorycznego. Jest także w zespole diagnostycznym oraz kwalifikującym do terapii.

mgr Katarzyna Ortyl

Pedagog,diagnosta i  terapeuta integracji sensorycznej.

Doświadczenie zdobywała w szkole podstawowej i gimnazjum, w świetlicy socjoterapeutycznej, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a także jako asystent rodziny, obecnie pracuje także w szkole podstawowej.

W STER jest diagnostą i terapeutą dzieci i młodzieży w zakresie integracji sensorycznej.

mgr Kazimiera Rojek-konsultant

Terapeuta Procesów Integracji Sensorycznej II stopnia. Logopeda.

Studiowała rehabilitacje  i wychowanie fizyczne na AWF. Ukończyła kilka kursów z zakresu metodyki pracy logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej, terapii ręki, indywidualnych treningów słuchowy Johansena, rozwoju sensomotorycznego dziecka, elementy neurofizjologicznej metody stymulacyjnej Moralesa.  Z  18-to letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju. Doświadczenie zawodowe obejmuje szkoły, przedszkola integracyjne, pracę w gabinecie.

lek. med  Monika Curyło

Lekarz medycyny, psychiatra z dodatkową  specjalizacją dzieci i młodzieży, psychoterapeutka psychodynamiczna.

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (zaburzenia zachowania, zaburzenia rozwojowe, depresja dziecięca i młodzieńcza, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia) i dorosłymi ( depresja, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, lękowe, psychotyczne i nerwicowe).

Na co dzień pracuje w gabinecie prywatnym oraz w klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim CMUJ, uzyskany stopień doktora nauk o zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiaklią i na Diecie Bezglutenowej.

Wykładowca przedmiotów dietetycznych oraz naukowiec w Collegium Medicum UJ i Katedrze Dietetyki Małopolskiej Wyższej Szkoły w Krakowie. Uczestnik i prelegent na wielu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w dietetyce pediatrycznej. Ekspert w dziedzinie dietetyki, inicjatorka i organizatorka konferencji z dziedziny dietetyki klinicznej.

Realizujemy :

  • superwizję psychoterapeutyczną
  • superwizję neuropsychologiczną
  • superwizję sensoryczną