Mgr Katarzyna Seremak-Kędzior

-Doktorantka Instytutu Psychologii Państwowej Akademi Nauk, z zakresu neuropsychologii, neurokognitywistyki

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy (szkolenie 4 letnie (900h) , całościowe z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii z superwizją,  rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), ukończone w 2015 r.

-Psychoterapeutka cognitywno-behawioralna (Wielka Brytania-360h ( ukończone w 2010 r.)

-Neuroterapeuta (Bm, Wrocław) i diagnosta neuropsychologiczny dziecka (Int-y, Kraków, 2014)

-Certyfikowana Terapeutka EMDR (po kursie akredytowanym przez EMDR Europe, 1 i 2 st -Anabel Gonzalez-Katowice, 2019-2020)

-W trakcie szkolenia certyfikacyjnego :Analiza Więzi Prenatalnej, Warszawa 2022
-W trakcie programu certyfikacyjnego w diagnozowaniu zaburzeń związanych z traumą, Katowice, od 2021

-W trakcie treningu z psychotraumatologii, od 2021

-Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju  (WSNP, Warszawa), terapeutka zaburzeń rozwojowych,

-Facylitatorka (certyfikat brytyjskiego  Instytutu Egzaminacyjnego APMG International, 2017)

-Terapeutka tańca terapeutycznego (AT, Kraków), praktyczne szkolenie roczne, 2018), w trakcie treningu choreoterapii (2022)

-Psycholog (UJ, specjalizacja kliniczna dziecka) (2007).

-Posiada przygotowanie pedagogiczne.

-Ukończyła także Pedagogikę Przedszkolną/Wczesnoszkolną

-Terapeutka integracji sensorycznej (2009, 2022), Diagnosta i terapeuta sensomotoryczny ( podejście niemieckie), Wrocław, 2020

– Pedagog Specjalny-Edukacja i rehabilitacja osób ze spectrum autyzmu i Oligofrenopedagogika,

-Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychoz ( 2020, Katowice)

Pozostałe szkolenia  :

Mentalizing and Mentalization Based Treatments with Children, Young People and Families (MBT CYP), Londyn 2021-2022

Metoda Lowena, 2022 ,
Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem integracji biletaralnej, 2021, Warszawa
Praca z traumą, 2021
Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych 2021, Katowice
Zaburzenia konwersyjne- Anabel Gonzalez, Coruna ( Hiszpania)/Katowice, 2021
Głosy-szkolenie dla profesjonalistów-2021, Katowice
Eye-tracker- 2021, Szwecja

Diagnoza ortoptyczna i podstawy terapii ortoptycznej , Kraków 2021
Trauma i dysocjacja-dzieci, młodzież, rodzina (Anabel Gonzalez) Katowice 2020
Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, Wrocław, 2012
Handle, Warszawa, 2011
Social work with families, SAC, 2010
Intensive Interaction, Londyn, 2008

AAC, Makaton Londyn, 2008

Wady Wymowy, Kraków, 2007
Kurs instruktora języka migowego, Kraków, 2005

Trenowana w diagnozie neuropsychologicznej i psychoterapeutycznej, doświadczona w kilkunastu metodach terapii dzieci, dorosłych i rodzin; klasycznych i nowatorskich. Na bazie ugruntowanej naukowo wiedzy neuropsychologicznej oraz psychoterapeutycznej systemowej  stworzyła autorski program terapeutyczno-rozwojowy  dedykowany zaburzeniom rozwojowym, stymulacji rozwojowej i edukacji. Razem z zespołem międzynarodowym pracuje nad neuropsychologicznymi narzędziami diagnostycznymi .

Posiada kilkunastoletnią historię różnorodnej  pracy z dziećmi i rodzinami ( ponad 19000 przepracowanych godzin terapeutyczno-diagnostycznych),  dziewięcioletnie w pracy  psychoterapeutycznej   z osobami dorosłymi ( ponad 5600 h). Doświadczona  w neuroterapii rozwojowej i psychoterapii  dzieci, psychoterapii rodzinnej, par oraz  dorosłych; terapii rozwoju osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, wsparciu w  kryzysach ( przejściu żałoby, utrat, traum). Szkolona i doświadczona w pracy z traumą dziecięcą, w pracy z traumą z nastolatkami i dorosłymi.
Specjalistka w pracy z osobami z wysokofunkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera ( 19 lat doświadczenia),  zaburzeniami rozwoju,  zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi u dzieci zajmuje się również neurostymulacją rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży zdrowej, wczesną interwencją. Pracuje z całymi rodzinami i członkami indywidualnie.

Tworzy, kwalifikuje i prowadzi profesjonalne  grupy terapeutyczne pracujące w procesie, wielotorowo- oparte na  treningu rozwoju mentalizacji na bazie modelowania/korygowania rozwoju i podtrzymywania  więzi ; dziecięce  i młodzieżowe, dorosłe na różnym etapie rozwojowym.

Doświadczenie zdobywała praktykując w różnych placówkach: w Polsce (m.in. Krakowski Osrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie, Uniwersytecki Szpital w Prokocimiu, Pracownia Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii UJ, poradnia lekarska, gabinet prywatny) i w Wielkiej Brytanii (m.in. Classroom A., Newbridge School, Snap Childcare,  Redbridge Council Services).

Jest członkiem: angielskich: *National Autism Society, Prader-Wilii Syndrome Association, *amerykańskich Asperger Society i *Association for Contextual Behavioural Science,  *Acceptance and Commitment Therapy w Polsce, Polskie Towarzystwo EMDR, Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji.

W diagnozie i terapii ceni sobie eklektyzm i indywidualizację doboru metod do osoby, nie odwrotnie. Dba o kompleksowość pomocy, współpracując z innymi specjalistami, placówkami edukacyjnymi i naukowymi w Warszawie, Lublinie, w Londynie. Wybiera współpracowników którzy również kierują się zasadami kodeksu etycznego w terapii. Uczestniczka i prelegent konferencji naukowo-dydaktycznych, psychoterapeutycznych.

Trenerka w tematach zaburzeń rozwoju, jego stymulacji i terapii, komunikacji, motywacji, blokad i  trudności systemowych, procesu zmian, pracy z celem, kryzysem w firmach/organizacjach/instytucjach. Facylitatorka procesu/spotkań i rozwoju.

W pracy kieruję się indywidualnym podejściem, neuropsychologicznym i systemowym ujęciem zgłaszanego problemu. Z   mojego doświadczenia wynika, że nie ma dwóch takich samych sytuacji terapeutycznych i że problem bardzo rzadko jest wyizolowany. Przywiązuję uwagę do motywacji pacjenta i zaangażowanych bliskich. Jeśli pacjentem jest dziecko, aktywna praca rodziny w terapii jest niezbędna w leczeniu i poprawie jego funkcjonowania. Terapia i rozwój to proces, w którym niemożliwe i wątpliwe nabierają realności poprzez współpracę, próby i odkrycia. Wierzę i na co dzień obserwuję jej wartość. Towarzyszenie w rozwoju  nie jest łatwą, ale z całą pewnością fascynującą i pełną  inspiracji  drogą.

Serdecznie zapraszam do tego spotkania.

mgr Klaudia Kawa

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy, trakcie intensywnego  4 letniego, całościowego szkolenia, uprawniającego do prowadzenia psychoterapii z superwizją, z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

-Neuroterapeuta, ( B-ed, Wrocław, 2019)

-Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym o specjalizacji klinicznej i klinicznej dziecka (UJ, 2018 Mastrich University-Faculty of Psychology and Neuroscience, 2017.

-Diagnosta i terapeuta sensomotoryczny ( podejście niemieckie), Wrocław, 2020

-Pedagog specjalny z zakresu edukacji i terapii osób z ASD (2019)

-Posiada dyplom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2019)

Pozostałe szkolenia:

Mentalizing and Mentalization Based Treatments with Children, Young People and Families (MBT CYP), Londyn 2021-2022

Metoda Lowena, 2022 ,
Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem integracji biletaralnej, 2021, Warszawa

Eye-tracker-2021, Szwecja

Diagnoza ortoptyczna i podstawy terapii ortoptycznej , Kraków 2021

Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, 2019 Kraków

-Trening rozwoju mentalizacji w procesie terapeutycznym, 2019-2022 Kraków

-Trening 1st, 2019

-szkolenie Makaton, 2018
– szkolenie PECS , 2018
– szkolenie „Trudne zachowania u osób z autyzmem”, 2017
– szkolenie „Zabawa w terapii dziecka z autyzmem” , 2017
– kurs Języka Migowego, 2017

Praktyczne doświadczenie zawodowe :  Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu w Krakowie, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krakowie, Ośrodek Wczesnej Interwencji w Krakowie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Specjalistycznego Szpitala w Tarnowie, Specjalistycznej Poradni pedagogiczno-Psychologicznej w Krakowie. Przeprowadziła ponad 2700 spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

W STER zajmuje się terapią psychologiczną, terapią neurorozwojową, stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, terapią neuropsychologiczno-systemową , terapią w kryzysie i kooterapią grupową dzieci, młodzieży i dorosłych, terapią osób dorosłych, w tym dorosłych z ASD, diagnozą i terapią sensomotoryczną, treningiem komunikacji w rodzinie, wczesną interwencją, treningiem nauczycieli i terapeutów. Prowadzi także spotkania rodzinne.

dr Beata Winnicka

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy, w trakcie ostatniej części intensywnego  4 letniego, całościowego szkolenia, uprawniającego do prowadzenia psychoterapii z superwizją, z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

-Psycholog (1995), uzyskany tytuł doktora w zakresie psychologii (2006- UJ, Kraków)

-Tyflopedagog (2010, GCDN, Kraków)

Ukończyła także przygotowanie pedagogiczne (2006) i liczne kursy psychologiczne (2001-2021).

Pozostałe szkolenia:

-Trening rozwoju mentalizacji w procesie terapeutycznym, 2019-2022 Kraków

-Trening 1st, 2020

-TUS-Trening umiejętności społecznych, 2018,

-Makaton, Kraków, 2017

Posiada 24 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą w różnych rolach pomocowych; w pracy z zaburzonym rozwojem, deficytami neurologicznymi, neurorozwojowymi, z rodzinami po stracie i w żałobie, pacjentami w kryzysach rozwojowych, w stymulacji rozwoju na różnych etapach, w terapii indywidualnej i pracy grupowej.

Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przedszkolu integracyjnym, szkole, Gimnazjum, Stowarzyszeniach: „Przejście” (aktualnie) i w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Bez barier”, Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym (aktualnie), Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowym Domu Samopomocy. Od 2015 r jest także nauczycielem akademickim.

W STER prowadzi; psychoterapię indywidualną, par i rodzin, terapię neurorozwojową; indywidualną i grupową, konsultacje rozwojowe. Jest także członkiem zespołu diagnostycznego.

mgr Marta Leszko-Gawor

-Psychoterapeutka psychodynamiczno-systemowa, w 2013 r. ukończyła intensywne  4 letnie , całościowe szkolenie, uprawniające do prowadzenia psychoterapii z superwizją, certyfikat z rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

-Psycholog o specjalności klinicznej dziecka ( SWPS, Warszawa, 2008 r.),

Prowadzi terapię  dzieci, młodzieży, dorosłych,  terapie par i rodzin. Bada i diagnozuje rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci i młodzieży.

Zajmuje się także psychoterapią depresji, zaburzeń lękowych, kryzysach  w parze, rodzinami osób z objawami zaburzeń, terapią zaburzeń  osobowościowych, osobami po przeżytych traumach. Przeprowadziła ponad 1700 spotkań terapeutycznych i diagnostycznych.

lek. med  Monika Curyło

-lekarz ( Cm UJ, Kraków, 2007), specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży (2014-2019) Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)

-psychoterapeuta psychodynamiczny, Ukończyła całościowe, 4 letnie, certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne w ośrodkach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Klinikice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży CMUJ).

-psychoterapeuta systemowy rodzin ( kolejne 4 letnie szkolenie całościowe w OSS, w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutyczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)

Doświadczenie kliniczne zdobywała w kilkuletniej współpracy min. w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Poradni Przyklinicznej Katedry Psychiatrii Uj, Oddziale Psychiatrii Dzieci Szpitala im.Św.Ludwika w Krakowie. Jako lekarz konsultant współpracowała z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej na Półkolu zajmującym się diagnozą i orzecznictwem dzieci z diagnozą spectrum autyzmu. Posiadam doświadczenie dydaktyczne współpracujac z Collegium Medicum oraz realizując zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii dziecięcej ze studentami medycyny CMUJ;Szkoła dla Obcokrajowców.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym korzystając ze stałej superwizji u superwizora PTP.

W gabinecie prowadzi diagnozę i leczenie dzieci w każdym wieku, młodzieży oraz młodych osób dorosłych.

Konsultuje również w języku angielskim.

Posiada uprawnienia do wydawania zaświadczeń do celów orzeczniczych.

 mgr Aneta Mrózek

-Psycholog

-Oligofrenopedagog

-Pedagog, ukończyła edukację przedszkolną i wczesnoszkolną

-Neuroterapeuta, Wrocław 2022

Doświadczona w pracy w placówkach edukacyjnych z grupami w okresie przedszkolnym oraz w okresie przed przedszkolnym. Odnajduje się w pracy z dziećmi w wieku rozwojowym wymagających stymulacji rozwojowej oraz z zaburzeniami neurorozwojowymi.

W STER prowadzi terapie indywidualne i grupowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapie indywidualne dzieci wymagających wsparcia rozwojowego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest częścią zespołu diagnostycznego.

Pozostałe szkolenia:

-Trening rozwoju mentalizacji w procesie terapeutycznym, 2021-2022 Kraków

-Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, Kraków 2022

-Soundsory, Kraków 2022

-Trening 1st, 2021

-Zabawy muzyczne Carla Orffa, Kraków, 2021

mgr Kamil Piekarz

-Psycholog (UJ, Kraków, 2020), psychoterapeuta w trakcie 4 letniego szkolenia certyfikacyjnego, rekomendowanego przez PTP.

-Terapeuta sensomotoryczny ( podejście niemieckie, 2020)

Pozostałe szkolenia:

-Trening rozwoju mentalizacji w procesie terapeutycznym, 2021-2022 Kraków

-Trening 1st, 202o

Szkolony w częsci metodyki neuropsychologicznej. Posiada doświadczenie kooterapeutyczne, terapeutyczne i edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w wieku 3-30 lat, w ilości 1500 h. W STER prowadzi diagnozę i terapię sensomotoryczną, terapię grupową, indywidualną stymulację i terapię neurorozwojową, diagnozę rozwoju poznawczego.

Jest częścią zespołu diagnostycznego.

mgr Agata Dominikowska

-Psycholog, ścieżka: neuropsychologii i neurokogniwistyki, UJ, Kraków

Pozostałe szkolenia:

-Trening rozwoju mentalizacji w procesie terapeutycznym, 2022 Kraków

-Trening funkcji wykonawczych, trening funkcji słuchowych, 2022 Kraków

-Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych, w trakcie

-Depresja w spectrum autyzmu 2020

-Praktykowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej

-Szkolenie pracy z traumą pierwszego typu,

-Nerwica natręctw w wieku rozwojowym

Doświadczenie zdobywała w czasie praktyk na oddziale dziennym dla chorych z zaburzeniami psychicznymi w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakłądzie Opieki Zdrowotnej, na oddziale neurologicznym w Szpitalu im. Kudwika Rydygiera, w niepublicznym przedszkolu integracyjnym.

W STER jest częścią zespołu diagnostycznego i terapeutycznego w terapia neurorozwojowych, jest kooterapeutą grupowym.

mgr Justyna Kupska

-Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, ukończyła (2020) intensywne  4 letnie , całościowe szkolenie, uprawniające do prowadzenia psychoterapii z superwizją, certyfikat z rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

-Psycholog o specjalności kliniczno-sądowej (2015),

-Neuroterapeuta, diagnosta neuropsychologiczny dziecka,(2018)

-Terapeuta zaburzeń rozwojowych; dzieci i młodzieży z Z.Aspergera, autyzmem, trudnościami emocjonalno-społecznymi, z problemami w nauce,  diagnosta i terapeuta grupowy.

-Ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie edukacji i terapii ASD (2019).

-Terapeuta sensomotoryczny (2017)

Poza studiami psychologicznymi ukończyła przygotowanie pedagogiczne, szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej dzieci oraz szkolenie profilaktyki, diagnozy i terapii behawioralnej zachowań, diagnozy neuropsychologicznej dziecka,  mindfulness dla dzieci, terapii grupowej, terapii  integracji sensorycznej.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, była zaangażowana w prowadzenie programu aktywności lokalnej rodzin zastępczych. W STER zajmuje się psychoterapią, diagnozą i terapia psychologiczną,  terapią grupową rozwojową, w procesie, choreoterapią, stymulacją modulacji sensorycznej,  diagnozą i neuroterapią trudności neurorozwojowych u dzieci, młodziezy, dorosłych, także stymulacją dysharmonijnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego  i społecznego dzieci zdrowych. Prowadzi także terapię i psychoterapię młodzieży i osób dorosłych z ZA i autyzmem, terapię rodzin. Przeprowadziła ponad 5000 h spotkań terapeutycznych i diagnostycznych. Zaangażowana   w pracę w  zespole zajmującym się  realizacją systemowych  rozwiązań szkolnych STER, w zespołach diagnozujących oraz  w prace standaryzacyjne narzędzi diagnostycznych, pracy rozwojowej w SWoR Harmonijka, terapią i edukacją w programie .

 mgr Natalia Podżorska-Kot

-Psycholog o specjalności klinicznej (2016, UO, Opole)

-Psychoterapeutka, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego psychodynamiczno-systemowego przy Katedrze Psychiatrii UJ-akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uprawniającego do prowadzenia psychoterapii z superwizją

-Certyfikowana trenerka systemowa (2018)

-Posiada także przygotowanie pedagogiczne (2017).

Doświadczenie zdobywała w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Przedszkolu Integracyjnym, gimnazjum, Fundacji ” Dr Clown”, Prodeste, Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM, w szkole z oddziałami integracyjnymi, przedszkolu terapeutycznym, w gimnazjum i liceum.

Szkolona w III stopniowym kursie Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum terapii Behawioralnej, w Szkole Trenerów STER, W Centrum TAMA, w Fundacji Prodeste z zakresu prowadzenia grup dziecięcych na różnych poziomach rozwoju, w Fundacji Synapsis z terapii dzieci z autyzmem, z Metody Carole Sutton a także : z wspomagania motoryczno-sensorycznego dziecka w aspekcie neurorozwojowym diagnozy i terapii zaburzeń sensorycznych, komunikacji alternatywnej.

Przeprowadziła ponad 3100 spotkań diagnostycznych i terapeutycznych, ponad 150 h treningowych.

W STER zajmuje się terapią psychologiczną rozwojową, stymulacją rozwoju w deficytach poznawczych i emocjonalno-społecznych, neuroterapią, terapią w kryzysie i terapią grupową dzieci i młodzieży, terapią indywidualna i grupową osób dorosłych z ASD. Jest częścią zespołu diagnostycznego, szkoleniowego oraz kwalifikacyjnego. Jest częścią zespołu szkolonego i pracującego w programie

mgr Joanna Mazurek

– Terapeutka integracji sensorycznej.

– Terapeuta zajęciowy

-Oligofrenopedagog

-Posiada przygotowanie pedagogiczne.

Pozostałe szkolenia:

-Trening mentalizacyjny w procesie terapeutycznym, 2021 Kraków

-Diagnoza ortoptyczna i podstawy terapii ortoptycznej , Kraków 2021

-W trakcie studiów z logopedii

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, Wydziału rehabilitacji ruchowej .
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie zdobywała pracując jako koordynator zespołu terapeutycznego oddziału dziecięcego w DPS, oraz oddziale dla osób przewlekle chorych somatycznie, w Fundacji IRR. Pracuje także w przedszkolu oraz w Zespole Szkół Specjalnych prowadząc rewalidację oraz terapię SI.

mgr Katarzyna Balawajder ( dawniej Pawlik)

-logopeda

-pedagog, ukończyła edukację przedszkolną i wczesnoszkolną

Pozostałe szkolenia:

-Podstawy ortoptyki Kraków 2021

-Diagnoza wędzidełek jamy ustnej w kontekście  logopedycznym, 2021

-Mowa dźwięczna i bezdźwięczna, 2021

-Jak pracować z dzieckiem ze spectrum autyzmu nad rozwojowem komunikacji, 2020

-Diagnoza i terapia afazji dziecięcej, 2020

-Karty oceny logopedycznej dziecka KOLD, 2019

Posiada doświadczenie gabinetowe i przedszkolne w pracy z dziećmi do 3 lat, przedszkolnymi, szkolnymi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno w terapii logopedycznej rozwojowej, jak i w terapii afazji, zaburzeń ze spectrum autyzmu, po przebytych urazach, wylewach.

W STER diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

mgr Marta Oczkowska

-logopeda, terapeuta

-pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

Pozostałe szkolenia:

– Masaż logopedyczny od podstaw.
– Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym.
– Seplenienie boczne.
– Seplenienie międzyzębowe.
– Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym.
– Kappacyzm i gammacyzm – metodyka postępowania logopedycznego.
– Ankyloglosja.
– Sygmatyzm – metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek
szeregu syczącego.
– Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu.
– Owocne metody terapii wad wymowy spółgłosek i samogłosek.
– Kształtowanie mowy i języka u dzieci z ORM.
– Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej, w szczególności seplenienia międzyzębowego.
– Szkolenie z zakresu pedagogiki Marii Montessori (3-6 lat).

Doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu integracyjnym, w żłobku integracyjnym, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im św. Ludwika w Krakowie.

mgr Magdalena Kasperczyk

-Logopeda

-pedagog, ukończyła edukację wczesnoszkolną

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 lat, dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi, zarówno w terapii logopedycznej rozwojowej, jak i w terapii afazji, zaburzeń ze spectrum autyzmu, po przebytych urazach.

Z doświadczeniem w przedszkolu, szkole i gabinecie prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci.

Realizujemy :

  • superwizję psychoterapeutyczną
  • superwizję neuropsychologiczną
  • superwizję sensoryczną

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com