Oferta szkoleniowa

Prowadzimy specjalistyczne, praktyczne szkolenia  z zakresu diagnozy neurorozwojowej dla praktykujących lekarzy, terapii dla terapeutów, wspomagania rozwoju da nauczycieli i nauczycieli wspomagających.

Instytucjom oferujemy  m.in diagnozy i szkolenia systemowe, facylitacje procesów zmian, warsztaty rozwoju zespołu, pracę z celem czy kryzysem w zespole.

Potrzeby szkoleniowe prosimy zgłaszać  szczegółowo na adres mailowy: strefaterapii@gmail.com

Dla nauczycieli, szkół i przedszkoli : 

Szkolenia systemowe i neurokognitywne dla nauczycieli, także  wspomagających,  szkół i przedszkoli  STER wprowadziła  trzy lata temu. Jak dotąd jesteśmy jedyną placówką na południu Polski oferującą praktyczne szkolenia dla szkół i przedszkoli, prowadzone przez neuroterapeutów i psychoterapeutów. Oferujemy: wsparcie neuropsychologiczne, superwizje procesu nauczania z aspektem systemowym dla nauczycieli wspomagających klasy, pracę z zespołami nauczycielskimi, kryzysem, integracją klasową/zespołową.

Dostępne formy: warsztaty w procesie, warsztaty dla nauczycieli, konsultacje systemowe, obserwacje klasowe, interwencje i diagnozy mechanizmów grupowych, facylitacja procesu zmian. Do tej pory skorzystało z nich kilkanaście zespołów klasowych, kilka przedszkoli i ponad 85 nauczycieli.

Dla terapeutów:

Szkolenia terapeutyczne w zakresie zaburzeń neurorozwojowych możliwe są tylko dla osób które mają za sobą ponad 750h pracy z pacjentami, stały, aktywny kontakt z pracą terapeutyczną, pięcioletnie wykształcenie psychologiczne. Szkolenia mają charakter wyłącznie praktyczny i interaktywny. Terapeuci nabywają kompetencje poprzez uczestnictwo w priorytetyzowaniu i ewaluacji postępowania terapeutycznego na przykładach, rozwiązywaniu dylematów interwencyjnych/terapeutycznych, pracy na materiale  warsztatowym, obserwacjach uczestniczących, symulacjach i praktyce własnej z osobami z HFA i ZA.

Warunki kwalifikacji ustalane są indywidualnie.

Dla lekarzy i diagnostów:

Szkolenia diagnostyczne dla pediatrów, neurologów , psychiatrów, psychologów  łączą się z wymaganiem 12h systematycznych obserwacji uczestniczących w grupach terapeutycznych dzieci i młodzieży na 3 różnych etapach rozwojowych. Terminy ustalane są indywidualnie.

Szkolenia pomogą rzetelnie zrozumieć społeczną, emocjonalną i neuropsychologiczną problematykę rozwojową m.in osób z wysokofunkcjonującym autyzmem, Zespołem Aspergera, zaburzeniami więzi. Osoba szkolona nabierze także kompetencji w problematyce kompensacji rozwojowych i utrudnień diagnostycznych , różnicowania diagnostycznego w odniesieniu do trajektorii rozwojowej i prawidłowo rozumianych prób klinicznych w zakresie rozwoju relacji i komunikacji, funkcji wykonawczych. Będzie umiała diagnozować posługując się najnowszą wiedzą,  rozróżnieniem mechanizmów rozwojowych od efektów terapii, interwencji, rozumieć zachowania wyuczone od rozwojowych tendencji oraz rozumieć powiązania funkcjonalne wczesnego rozwoju z rozwojem emocji, relacji i komunikacji na dalszych etapach życia.

Dla instytucji:

Oferujemy:

*spersonalizowane warsztaty rozwijające zespół wg systemowej diagnozy blokad oraz  analizy potrzeb zespołu, * facylitację procesu zmian/ rozwoju w zespole/firmie, *pracę z celem, * pracę z kryzysem w zespole, * pracę ze zmianą, * motywacją i motywowaniem do zmiany, *treningi twórczości/wspieranie innowacyjności, *integrację zespołu po transformacjach.

Do tej pory wytrenowaliśmy ponad 370 pracowników, w tym 8 zespołów firm i instytucji państwowych.

Portfolio i szczegółową ofertę udostępniamy  po zgłoszeniu potrzeb szkoleniowych.

 

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com