Psychoterapia

Psychoterapia jest jedną z najbardziej skutecznych metod pomocy psychologicznej oraz drogą zmian prozdrowotnych. Polecana jest m.in osobom zmagającym się zaburzeniami nastroju, odżywiania, nerwicą, traumą, depresją, kryzysem, żałobą, trudnościami osobowościowymi.

W trudniejszych sytuacjach może być prowadzona jednocześnie z leczeniem farmakologicznym we współpracy z psychiatrą.

Dla osób które chcą poradzić sobie z blokadami rozwojowymi, pogłębić swoją świadomość, poprawić jakość relacji, partnerskich czy społecznych, zrozumieć powtarzające się doświadczenia, psychoterapia będzie drogą rozwojowych zmian.

Psychoterapia w Krakowie

Nasza propozycja związana z psychoterapią: terapię systemową, rodzinną, psychodynamiczną, cognitywno-behawioralną, terapię rozwojową, pracę z ciałem i choreoterapię.

Psychoterapię prowadzimy zarówno dla dorosłych, par, rodzin oraz dzieci i młodzieży.

Podjęcie terapii poprzedzone jest spotkaniami diagnostycznymi, podczas których terapeuta dobierze do nich odpowiednią metodykę terapeutyczną i standardowo ustala z pacjentem zasady procesu terapeutycznego. Kwalifikacja przed rozpoczęciem psychoterapii jest niezbędna, aby pacjent mógł uzyskać realną pomoc.

Systematyczna obecność i współpraca pacjenta w każdej terapii jest niezbędna, daje możliwość; trwałych zmian w dotychczasowych wzorcach funkcjonowania.

Potrzebujesz konsultacji psychoterapeuty?

Psychoterapia w Krakowie w STER prowadzona jest w kameralnej atmosferze i w priorytecie jakości nad ilością. Naszym zadaniem jest wspieranie pacjentów i pomaganie im w przezwyciężaniu własnych trudności przy utrzymaniu zasad psychoterapeutycznych.

Nie zajmujemy się tylko leczeniem objawów zaburzeń, lecz zwracamy się do ich źródła. W połączeniu ze współpracą pacjenta daje to możliwość sięgnięcia po trwałe zmiany, pogłębienie świadomości, zrozumienie swojej historii, sposobów radzenia sobie i wypracowanie nowych, bardziej adekwatnych.

Zespół terapeutyczny składa się z doświadczonych i nadal poszerzających swoją wiedzę, regularnie superwizowanych psychologów i psychoterapeutów.

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com