Psychoterapia

Psychoterapia jest jedną z najbardziej skutecznych metod  pomocy psychologicznej oraz drogą zmian prozdrowotnych.  Polecana jest m.in  osobom zmagającym się  zaburzeniami nastroju, odżywiania, nerwicą, traumą,  depresją, kryzysem, żałobą, trudnościami osobowościowymi.

W trudniejszych sytuacjach może być prowadzona jednocześnie z leczeniem farmakologicznym we współpracy z psychiatrą.

Dla osób które  chcą poradzić sobie z blokadami rozwojowymi, pogłębić swoją świadomość, poprawić jakość relacji, partnerskich czy społecznych, zrozumieć powtarzające się doświadczenia, psychoterapia  będzie drogą rozwojowych zmian.

Psychoterapia w Krakowie

Nasza propozycja związana z psychoterapią w Krakowie obejmuje: terapię systemową, rodzinną, psychodynamiczną, cognitywno-behawioralną,  terapię rozwojową,  pracę z ciałem i choreoterapię.

Psychoterapię prowadzimy zarówno dla dorosłych, par, rodzin oraz dzieci i młodzieży.

Podjęcie terapii poprzedzone jest spotkaniami diagnostycznymi, podczas których terapeuta  dobierze do nich odpowiednią metodykę terapeutyczną i standardowo ustala z pacjentem zasady procesu terapeutycznego. Kwalifikacja przed rozpoczęciem psychoterapii jest niezbędna, aby pacjent mógł uzyskać realną pomoc.

Systematyczna obecność i współpraca pacjenta w każdej terapii  jest niezbędna, daje możliwość trwałych zmian w dotychczasowych wzorcach funkcjonowania.

Potrzebujesz konsultacji psychoterapeuty w Krakowie?

Psychoterapia w Krakowie w STER prowadzona jest  w kameralnej atmosferze i w priorytecie jakości nad ilością. Naszym zadaniem jest wspieranie pacjentów i pomaganie im w przezwyciężaniu własnych trudności przy utrzymaniu zasad psychoterapeutycznych.

Nie zajmujemy się tylko leczeniem objawów zaburzeń, lecz zwracamy się do ich źródła. W połączeniu ze współpracą pacjenta daje to możliwość sięgnięcia po trwałe zmiany, pogłębienie świadomości, zrozumienie swojej historii, sposobów radzenia sobie i wypracowanie nowych, bardziej adekwatnych.

Zespół terapeutyczny składa się z doświadczonych i nadal poszerzających swoją wiedzę, regularnie superwizowanych psychologów i psychoterapeutów.