Terapia rodzin

Terapia rodzin jest możliwa na każdym etapie życia dzieci. Rodzina jest grupą, pełną zależności, bliskości i różniących się indywidualności. Coś jest wspólne, coś osobne. Napięcia pojawiające się w rodzinie na różnych etapach są naturalne, zdarzają  się nie tylko w kryzysach, przejściowych momentach czy po przeżyciu traumy.

Kiedy  napięcia są duże, mogą pojawić się objawy chorobowe, nadmierne konflikty, trudności, które zaproszą wszystkich do przyjrzenia się relacjom w rodzinie, emocjom, rolom, granicom, schematom, komunikacji, sposobom reagowania na napięcia, zmiany.

Terapia rodzin pomaga wypracować lepsze, realniejsze, bardziej adaptacyjne sposoby reagowania lub wypracować zmianę po to, aby zdrowie i rozwój każdej z osób były możliwe, a relacje w rodzinie wystarczająco dobre i przynoszące satysfakcję.

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com