NEUROTERAPIA

Neuroterapia jest terapią prowadzoną przez dodatkowo wykwalifikowaną  osobę. Jest prowadzona ćwiczeniami/zadaniami, a dla młodszych dzieci specjalnie dobranymi lub urozmaicanymi przez specjalistę zabawami, odnoszącą się do najnowszej wiedzy o funkcjach układu nerwowego i mechanizmach mózgowych leżących u podstaw i regulujących rozwój umiejętności  poznawczych, emocjonalnych, społecznych.

W Strefie Terapii  łączymy  neuroterapię z psychoterapią, pracą w pogłębionym kontakcie i na więzi. W ten sposób w wielotorowy sposób, rozkładamy na czynniki pierwsze przyczyny zachowań, ale także dzięki podejściu i wykształceniu psychoterapeutycznemu, odciążamy z trudności, pracujemy z ich świadomością, budujemy i wzmacniamy realną samoocenę, pokazujemy drogę rozwoju, wzmacniamy poszukiwanie własnych strategii u dzieci i młodzieży, młodych dorosłych. Pokazujemy jak nauczyć się umiejętności uważanych za deficytowe, dajemy szansę realnie zrozumieć siebie. Przede wszystkim zaś pogłębiamy kontakt ze sobą i uczymy bycia w relacji. Wiedza neuropsychologiczna i neuroterapeutyczna pomaga nam adekwatniej priorytetyzować działania i pracować realnie nad mechanizmami trudności. W ten sposób budujemy układ nerowowy naturalnymi drogami, które same się nie wytwarzają ( natura deficytów)

                                                       TECHNOLOGIE

Neuroterapia od 4-5 r.ż aż do dorosłości  może odbywać się przy wspomaganiu specjalnie opracowaną do terapii technologią. Są to:

 • treningi słuchowe (przetwarzania, automatyzacji funkcji słuchowych, nie samego słuchu jako receptora)
 • neurotreningi funkcji wykonawczych (rozwoju, automatyzacji, integracji, świadomej regulacji)
 • neurotreningi audio-werbalne (wzmacniające mowę, uwagę słuchową, świadomość, pamięć roboczą, intencję komunikacyjną, )
 • neuropsychologiczne treningi funkcji poznawczych (uwagi, pamięci, samokontroli, uczenia się)
 • EEG biofeedback ( mierzący i regulujący ilość/ jakość  fali mózgowych )
 • HEG  bfb ( mierzący a przy odpowiednio dobranych ćwiczeniach  regulujący i wzmacniający  ukrwienie  płatów czołowych.   Niezbędne  dla procesów uczenia się, samokontroli, funkcji wykonawczych. W tym możliwości i umiejętności planowania własnego zachowania)
 • GSR ( mierzący reakcje skórne. Wykorzystywany w  w technikach pracy z radzeniem sobie ze stresem, relaksacją, pracą nad świadomością siebie)
 • EYE- tracker- niezbędny do pracy nad wczesnymi zaburzeniami funkcji monitorowania otoczenia wpływających silnie na możliwość nabywania umiejętności społecznych na kolejnych etapach rozwojowych
 •  Jesteśmy wyposażeni  w całą potrzebną aparaturę do wszystkich wyżej wymienionych wspomagań neuroterapeutycznych.  Dysponujemy 7 przygotowanymi do tego pokojami terapeutycznymi oraz wykształconymi do diagnozy/terapii neuropsychologicznej terapeutami.

  W relacji z wyszkolonym i doświadczonym neuropsychologicznie psychoterapeutą, dziecko ma możliwość doświadczyć, przećwiczyć nabyć i wzmocnić więcej. Dlatego efekty te są przenoszone  na życie łatwiej,  co wzmacnia praca z rodziną, a także, jeśli jest taka możliwość z placówką edukacyjną.

  Neuroterapię  w pogłębionym kontakcie prowadzimy już od wczesnego rozwoju. Może być wtedy realizowana we współpracy z terapeutą sensorycznym, w zależności od rodzaju trudności.

Co wypracowywuje neuroterapia?

Każda umiejętność to szereg połączeń nerwowych i współpracujących ze sobą funkcji. W toku rozwoju dojrzewają i są podłożem umiejętności, które uczymy się wykorzystywać  w zależności od potrzeb w rożny sposób. W końcu, kiedy rozwijają się wyższe funkcje mózgu, częścią z nich możemy zarządzać świadomie.

Układ nerwowy rozwija się od samego początku i mimo że jesteśmy różni, charakterystyka deficytów rozwojowych to za każdym razem enigmatyczna mapa wyzwań, na które mamy jednak wpływ; stymulacyjny i terapeutyczny.

Mając, wciąż rozwijaną wiedzę, uczymy mózg aktywizować obszary, które nie robią tego naturalnie. W zabawach i dobranych indywidualnie ćwiczeniach stymulujemy  budowanie połączeń nerwowych lub hamowanie nadmiernych, pracujemy nad różnicowaniem i adekwatnością integracji różnych funkcji układu nerwowego. Efektem jest zmiana zachowania (utrata, złagodzenie objawu, łatwiejsze budowanie umiejętności).

Z naszej perspektywy neuroterapię powinna w odpowiedni sposób wspierać psychoterapia systemowa, tak aby wypracowywane efekty miały możliwość ekspresji i samodzielności tam, gdzie jest przyzwyczajenie do deficytu ( dom, przedszkole, szkoła np.). Takie podejście wprowadzamy i realizujemy jako pierwsza placówka w Małopolsce.

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
530 369 265
Email:
strefaterapii@gmail.com