NEUROTERAPIA

Neuroterapia jest terapią prowadzoną przez dodatkowo wykwalifikowaną osobę. Jest prowadzona ćwiczeniami/zadaniami, a dla młodszych dzieci specjalnie dobranymi lub urozmaicanymi przez specjalistę zabawami, odnoszącą się do najnowszej wiedzy o funkcjach układu nerwowego i mechanizmach mózgowych leżących u podstaw i regulujących rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych, społecznych.

W Strefie Terapii łączymy neuroterapię z psychoterapią, pracą w pogłębionym kontakcie i na więzi. W ten sposób w wielotorowy sposób, rozkładamy na czynniki pierwsze przyczyny zachowań, ale także dzięki podejściu i wykształceniu psychoterapeutycznemu, odciążamy z trudności, pracujemy z ich świadomością, budujemy i wzmacniamy realną samoocenę, pokazujemy drogę rozwoju, wzmacniamy poszukiwanie własnych strategii u dzieci i młodzieży, młodych dorosłych. Pokazujemy jak nauczyć się umiejętności uważanych za deficytowe, dajemy szansę realnie zrozumieć siebie. Przede wszystkim zaś pogłębiamy kontakt ze sobą i uczymy bycia w relacji. Wiedza neuropsychologiczna i neuroterapeutyczna pomaga nam adekwatniej priorytetyzować działania i pracować realnie nad mechanizmami trudności. W ten sposób budujemy układ nerowowy naturalnymi drogami, które same się nie wytwarzają (natura deficytów).

Technologie

Neuroterapia od 4-5 r.ż aż do dorosłości może odbywać się przy wspomaganiu specjalnie opracowaną do terapii technologią.

Są to:

  • treningi słuchowe (przetwarzania, automatyzacji funkcji słuchowych, nie samego słuchu jako receptora)
  • neurotreningi funkcji wykonawczych (rozwoju, automatyzacji, integracji, świadomej regulacji)
  • neurotreningi audio-werbalne (wzmacniające mowę, uwagę słuchową, świadomość, pamięć roboczą, intencję komunikacyjną)
  • neuropsychologiczne treningi funkcji poznawczych (uwagi, pamięci, samokontroli, uczenia się)
  • EEG biofeedback ( mierzący i regulujący ilość/ jakość fali mózgowych)
  • HEG bfb (mierzący a przy odpowiednio dobranych ćwiczeniach regulujący i wzmacniający ukrwienie płatów czołowych. Niezbędne dla procesów uczenia się, samokontroli, funkcji wykonawczych. W tym możliwości i umiejętności planowania własnego zachowania)
  • GSR (mierzący reakcje skórne. Wykorzystywany w technikach pracy z radzeniem sobie ze stresem, relaksacją, pracą nad świadomością siebie)
  • EYE – tracker- niezbędny do pracy nad wczesnymi zaburzeniami funkcji monitorowania otoczenia wpływających silnie na możliwość nabywania umiejętności społecznych na kolejnych etapach rozwojowych

Jesteśmy wyposażeni w całą potrzebną aparaturę do wszystkich wyżej wymienionych wspomagań neuroterapeutycznych. Dysponujemy 7 przygotowanymi do tego pokojami terapeutycznymi oraz wykształconymi do diagnozy/terapii neuropsychologicznej terapeutami.

W relacji z wyszkolonym i doświadczonym neuropsychologicznie psychoterapeutą, dziecko ma możliwość doświadczyć, przećwiczyć nabyć i wzmocnić więcej. Dlatego efekty te są przenoszone na życie łatwiej, co wzmacnia praca z rodziną, a także, jeśli jest taka możliwość z placówką edukacyjną.

Neuroterapię w pogłębionym kontakcie prowadzimy już od wczesnego rozwoju. Może być wtedy realizowana we współpracy z terapeutą sensorycznym, w zależności od rodzaju trudności.

Co wypracowywuje neuroterapia?

Każda umiejętność to szereg połączeń nerwowych i współpracujących ze sobą funkcji. W toku rozwoju dojrzewają i są podłożem umiejętności, które uczymy się wykorzystywać w zależności od potrzeb w rożny sposób. W końcu, kiedy rozwijają się wyższe funkcje mózgu, częścią z nich możemy zarządzać świadomie.

Układ nerwowy rozwija się od samego początku i mimo że jesteśmy różni, charakterystyka deficytów rozwojowych to za każdym razem enigmatyczna mapa wyzwań, na które mamy jednak wpływ; stymulacyjny i terapeutyczny.

Mając, wciąż rozwijaną wiedzę, uczymy mózg aktywizować obszary, które nie robią tego naturalnie. W zabawach i dobranych indywidualnie ćwiczeniach stymulujemy budowanie połączeń nerwowych lub hamowanie nadmiernych, pracujemy nad różnicowaniem i adekwatnością integracji różnych funkcji układu nerwowego. Efektem jest zmiana zachowania (utrata, złagodzenie objawu, łatwiejsze budowanie umiejętności).

Z naszej perspektywy neuroterapię powinna w odpowiedni sposób wspierać psychoterapia systemowa, tak aby wypracowywane efekty miały możliwość ekspresji i samodzielności tam, gdzie jest przyzwyczajenie do deficytu ( dom, przedszkole, szkoła np.). Takie podejście wprowadzamy i realizujemy jako pierwsza placówka w Małopolsce.

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com