Psychiatra

Częścią zespołu psychoterapeutycznego i neuroterapeutycznego jest psychiatra dorosłych, dzieci i młodzieży. Od kilku lat współpracujemy z psychiatrą mającym duże doświadczenie  kliniczne.

W razie potrzeby farmakoterapii dobierane są odpowiednie leki. Psychiatra w STER jest  jednocześnie psychoterapeutą, dlatego decyzje o lekach podjęte są zawsze w odniesieniu do indywidualnego wyboru najlepszej i adekwatnej formy pomocy. Czasami leki przez krótki czas wspierają proces terapeutyczny w trudnym jego etapie, wówczas zespół psychoterapeuta-psychiatra jest ze sobą w stałym kontakcie na rzecz pacjenta. Zespół taki współpracuje także na rzecz dzieci i młodzieży w stałej terapii, u których orzecznictwo zaleca opiekę psychiatryczną razem z terapią.

Psychiatra jest też częścią zespołu diagnozującego.

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com