REZERWACJE MIEJSC TERAPII NEUROROZWOJOWYCH W ROKU 2023/2024

Do 20.08.2023 przyjmowane są mailowe zgłoszenia wstępnej rezerwacji miejsc i kontynuacji terapii neurorozwojowych na rok 2023/2024, od 1.09.2023 – 31.08.2024, wg których będziemy proponować  i ustalać terminy.  Zgłoszenia przyjmujemy na adres; strefaterapii@gmail.com

W tym roku z uwagi na zwiększoną ilość obowiązkòw, obłożenie stałych terapii u osòb dorosłych w psychoterapiach indywidualnych, psychoterapiach par i rodzin, przewidywaną potrzebą zaopiekowania rodzeństwa pacjentów neuroatypowych,   będziemy mieli mniej nowych miejsc terapeutycznych do zaoferowania. Dlatego zgłoszenia po tym czasie mogą być skierowane na listę rezerwacyjną. 

       Współpraca w organizacji miejsca w terapii w tym roku jest szczególnie istotna. Część pacjentów „rośnie” z nami, pojawiają się nowe potrzeby przez postępy i za tym idące nowe możliwości oraz towarzyszące każdemu w rozwoju kryzysy, np. w okresie nastoletnim ( co wymaga czasem zmian formy terapii ).

W STER, z uwagi na neuroterapeutyczno-psychoterapetyczno połączenie dziedzin w praktyce przygotowania do terapii są dużo bardziej intensywne, dla pacjentów z zewnątrz niewidoczne, jednak są mocno angażujące.

Żadna grupa czy terapia nie jest stworzona z potrzeb prozaicznych np, preferowane  godziny, dołożenie dziecka do grupy wiekowo itp.  Każda grupa i każda terapia indywidualna, jej ułożenie względem reszty są przemyślane pod kątem potrzeb, możliwości treningu neuropsychologicznego, a tam gdzie możliwy jest już i potrzebny jest trening psychoterapeutyczny lub psychoterapeutyczny neurorozwojowy -odpowiedni dobór częstotliwości, terapeuty, gabinetu  i odstępu od innych terapii, ilość dzieci w grupie, mają swoje wymagania.

       Co roku przyjmujemy zasady które pozwalają nam jak najlepiej sprawiedliwie ustalić terminy. W przypadku uczestnictwa w grupie terapeutycznej przypominamy że grupa pracuje nawzajem dla siebie dlatego priorytetem jest ustalić te godziny i współpracować dla siebie, tego też uczymy dzieci i młodzież w rozumieniu relacji, pojęcia grupy i wzajemnej odpowidzialności.

Pierwszeństwo terminów będzie ustalane wg zasad:

-pierwszeństwo ponownego zgłoszenia (data wpływu mailowego zgłoszenia)

-potrzeby I wymagania terapeutyczne ustalone po poprzednim roku- np. konieczność pracy 1 dzień w tygodniu, 2, 3, rozdzielenie dwóch form terapii, połączenie, możliwość zapewnienia zmian terapeutów jako narzędzie terapeutyczne lub odwrotnie- stałość terapeuty w pracy indywidualnej przez jakiś czas itp.

-terapie stałe mają pierwszeństwo przed nowymi pacjentami/świeżymi diagnozami, terapie zaczęte na tegorocznych turnusach ustępują miejsca terapiom wieloletnim, rodzin pracujących w ciągu systematycznym, co jest cennym narzędziem stabilności w terapii, 

-systematyczne wykonywanie zaleceń rodzinnych w poprzednim roku,

-systematyczny kontakt ze szkołą/przedszkolem w poprzednim roku,

-potrzeby danej grupy terapeutycznej.

-obecność w poprzednim roku,

-preferencyjne terminy w poprzednim roku (np. dot.  rodzeństwa, jeśli w poprzednim roku terminy rodzeństwa były blisko siebie, w tym roku taka potrzeba może przejść na inną rodzinę, która ma 2, 3 dzieci w terapii).

-wiek dziecka i związane z tym potrzeby, 

-potrzeba intensywości pracy terapeutycznej rodzinnej, rozdzielenia spotkań ( rodziny patchworkowe)

– ciężar trudności i związane z tym potrzeby- gabinetowe, terapeutyczne, doboru terapeuty, czas przyjścia i wyjścia z terapii, potrzeba odseparowania innych uczestników terapii  przy wchodzeniu/wychodzeniu  wobec możliwości wystąpienia zachowań agresywnych lub skrajnie lękowych do czasu poprawy. 

Do ustaleń propozycji terminów jak co roku będą brane pod uwagę także możliwości terapeutòw, gabinetu, sprzętu terapeutycznego, warunków do prowadzenia grupy, spotkań rodzinnych.

Po 20.08.2023 będziemy przesyłali nowy regulamin do osób zgłoszonych i w pierwszej kolejności będziemy ustalać te miejsca w grafiku terapii.


Życzymy spokojnego lata
Zespół Strefy terapii i edukacji rodzinnej

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adres
Tomickiego 22, 31-892 Kraków
Telefon
606 958 203
Email:
strefaterapii@gmail.com